пʼятницю, 3 лютого 2023 р.

03.02.2023 8 клас Розв'язування задач

 

Розв’язування задач

Правило трикутникаI = q/t, q = I∙t, t = q/I

Задача № 1

Сила струму в провіднику 200 мА. Протягом якого часу через поперечний переріз провідника проходить заряд, що дорівнює 24 Кл?

Розв’язування

 Дано: I = 200 мА = 0,2 А, q = 24 Кл. Знайти: t - ?

Час проходження заряду визначаємо за формулою t = q/I. Підставимо значення величин, отримаємо:

t = 24 Кл/0,2 А = 120 с.

Відповідь: t = 120 с.

Задача № 2

На рис. 3 показано вимірювання сили струму в електричному колі.

Накресліть схему електричного кола, позначте полярність клем амперметра. Визначте заряд, який проходить через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 10 хв.

Розв’язування

Дано: t = 600 с, I = 0,3 А. Знайти: q - ?

Заряд визначаємо за формулою q = It. Підставимо значення величин, отримаємо:

q = 0,3А∙600 с = 180 Кл.

Відповідь: q = 180 Кл.

Задача № 3

Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо за 10 с через його поперечний переріз проходить 2 ∙ 1020 електронів?

Розв’язування

Дано: t = 10 с, N = 2 ∙ 1020, e = 1,6∙10-19 Кл. Знайти: I - ?

За визначенням сила струму I = q/t, де заряд q = eN, тоді I = (eN)/t. Підставимо значення величин, отримаємо:

I = (1,6∙10-19 Кл∙2 ∙ 1020)/(10 с) = 3,2 А

Відповідь: I = 3,2 А.

 Задача № 4

Скільки електронів пройде через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 2 с, якщо сила струму в нитці становить 0,32 А?

Розв’язування

Дано: t = 2с, I = 0,32 А, e = 1,6∙10-19 Кл. Знайти: N - ?

Використаємо формулу з попередньої задачі I = (eN)/t, тоді eN = It, звідки N = (It)/e. Підставимо значення величин, отримаємо:

N = (0,32 А∙2 с)/( 1,6∙10-19 Кл) = 4∙1018.

Відповідь: N = 4∙1018.

Немає коментарів:

Дописати коментар