пʼятниця, 21 жовтня 2022 р.

Контрольна робота № 1, 10 клас

 

Контрольна робота № 1, 10 клас

1.     Бикова

2.     Дмитрик

3.     Зозуля

4.     Камянецький

5.     Крилов

6.     Литвин

7.     Нефедов

8.     Новак

9.     Пархоменко

10.                       Путіліна

11.                       Салюк

12.                       Саранча

13.                       Скрябіна

14.                        Тарасовець

 

 Варіант № 1

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Швидкість рівномірного руху                            А x = x0 + Vt

2 Прискорення                                                        Б T = t / N

3 Рівняння рівномірного руху                               В V = S / t

4 Період обертання                                                 Г S = Vt

                                                                                  Д a = (VV0) / t

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      За який час поїзд проїде тунель довжиною 200 м, якщо довжина поїзда 100 м, а швидкість 36 км/год? (2 бали)

А 30 с                   Б 20 с                        В 15с                        Г 10 с

3.      Пробігши злітною смугою 2,4 км, літак набрав швидкість 80 м/с. Скільки часу тривав розбіг? (2 бали)

А 50 с                   Б 60 с                         В 80 с                        Г 100 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Частота обертання повітряного гвинта літака 1500 об/хв.. Скільки обертів робить гвинт на шляху 90 км при швидкості польоту 180 км/год? (2 бали)

5.      За рівнянням руху тіла Х=400t-0,6t записати Х,V, а та рівняння швидкості. Визначити вид руху та швидкість тіла через 100с. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Туристська група довжиною 20 м рухається зі швидкістю 3км/год.  Фотограф групи йде з її хвоста до голови, витрачаючи на це 0,5хв. Як швидко він йде відносно землі? (4 бали)                

Варіант № 2

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Швидкість рівномірного руху    А Відношення зміни швидкості до часу

2 Прискорення                                 Б Час одного повного оберту

3 Шлях                                              В Відношення переміщення до часу його здійснення

4 Період обертання                          Г Кількість обертів за одну секунду

                                                           Д  Довжина траєкторії

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Двома паралельними залізничними коліями рухаються два поїзди

швидкостями 48 і 102 км/год. Яка відносна швидкість поїздів, якщо вони рухаються: 1) в одному напрямі, 2) в протилежних напрямах. (2 бали)

А 150 і 54 км/год        Б 50 і 100 км/год          В 54 і 150 км/год          Г 100 і 50 км/год

3.      Скільки часу триває вільне падіння тіла з висоти 80 м?  (2 бали)

А 5 с                   Б 6 с                         В 2 с                        Г 4 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      З якою швидкістю повинен проїжджати автомобіль середину опуклого мосту радіусом 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння? (2 бали)

5.      За графіком швидкості визначити переміщення тіла за 4 с та записати рівняння швидкості. (3 бали)


Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Гоночна траса розбита на 5 однакових ділянок. Дві ділянки автомобіль пройшов зі швидкістю 200 км/год, а три ділянки – зі швидкістю 150 км/год. Знайдіть середню швидкість руху. (4 бали)                

Варіант № 3

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Переміщення рівномірного руху                       А x = x0 + V0t + at2/2

2 Доцентрове прискорення                                    Б ν = N / t

3 Рівняння рівноприскореного руху                     В V = S / t

4 Частота обертання                                               Г S = Vt

                                                                                  Д a = V2 / R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Човен рухається перпендикулярно до течії річки зі швидкістю 4 м/с відносно води. Швидкість течії 3 м/с. Обчислити величину і напрям швидкості човна відносно берега. (2 бали)

А 5 м/ с, α = 530           Б 2м/ с, α = 450             В 1м/с, α = 300                  Г 7 м/ с, α = 600

3.      Матеріальна точка рухається без початкової швидкості із сталим прискоренням

2 см/с . Визначити швидкість у кінці 50 секунди. (2 бали)

А 4 м/ с                   Б 3 м/ с                         В 2 м/ с                        Г 1м/ с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Тіло, маючи горизонтально напрямлену швидкість 9 м/с, упало з висоти 45 м. Визначити дальність польоту тіла. (2 бали)

5.      Хвилинна стрілка годинника у три рази довша від секундної. Обчислити співвідношення швидкостей та доцентрових прискорень кінців стрілок. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Тіло, що рухалося рівноприскорено з початковою швидкістю 1 м/с, пройшло певну відстань і набрало швидкість 7 м/с. Яка була швидкість тіла, коли воно пройшло половину цієї відстані?  (4 бали)                

Варіант № 4

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною поняттям та  його визначенням.(1 бал)

1 Траєкторія                      А Вектор, що сполучає початкове положення тіла з наступним

2 Переміщення                  Б Рух, при якому кожна точка тіла рухається однаково

3 Матеріальна точка         В Лінія, вздовж якої рухається тіло

4 Поступальний рух          Г Тіло, розмірами якого за певних умов можна знехтувати

                                             Д  Довжина траєкторії

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Теплохід рухається за течією зі швидкістю 40 км/год , а проти течії – зі швидкістю 30 км/год. Визначити власну швидкість теплохода і швидкість течії. (2 бали)

А 35 і 5 км/год        Б 30 і 10 км/год          В 25 і 15 км/год          Г 42 і 8 км/год

3.      Визначити початкову швидкість тіла, якщо вгору воно рухалося 3 с.  (2 бали)

А 50 м/ с                   Б 40 м/ с                         В 30 м/ с                        Г 20 м/ с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Снаряд вилітає з гармати під кутом 30 до горизонту зі швидкістю 300 м/с. Визначити час польоту снаряду. (2 бали)

5.      За рівнянням швидкості V=25+0,5t визначити а, V та записати рівняння руху, якщо  Х=-5м. Визначити координату тіла через 5с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Одну третину шляху тіло рухалося зі швидкістю 90км/год, а дві третини – зі швидкістю 60км/год. Знайдіть середню швидкість руху.  (4 бали)                

Варіант № 5

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Миттєва швидкість                                              А V = 2πR/T

2 Доцентрове прискорення                                    Б ν = N / t

3 Лінійна швидкість                                                В V = V0 + at

4 Кутова швидкість                                                 Г ω = 2πν

                                                                                  Д a = 4π2R/ T2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Який шлях проходить тіло, що рухається зі швидкістю 54 км/год, за 20 хв?  (2 бали)

А 20 км                           Б 18 км                            В 16 км                            Г 14 км

3.      Гальмовий шлях поїзда, що рухається зі швидкістю 72км/год, дорівнює 800м. Знайти час гальмування.  (2 бали)

А 40 с                   Б 60 с                         В 80 с                        Г 100  с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Робоче колесо турбіни має діаметр 7,5 м і обертається з частотою 93,8 об/хв.. Яке доцентрове прискорення кінців лопаток турбіни? (2 бали)

5.      Човен проходить відстань між двома пунктами за течією річки за

3 год, а пліт за 12 год. Скільки часу затратить човен на зворотній шлях ?( (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Поїзд, рухаючись під ухил, пройшов за 10с шлях 160м і розвинув швидкість 17м/с. Якою була швидкість поїзда на початку ухилу?   (4 бали)                

Варіант № 6

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною поняттям та  його визначенням.(1 бал)

1 Частота обертання         А Швидкість тіла в даний момент часу

2 Система координат        Б Рух, при якому кожна точка тіла рухається по колу

3 Миттєва швидкість        В Кількість обертів за 1 секунду

4 Обертальний рух рух     Г Рух, при якому кожна точка тіла рухається одинаково

                                             Д Тіло відліку, пов’язана з ним система координат і годинник

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Автомобіль, що їде зі швидкістю 90 км/год, обганяє поїзд довжиною 900 м, що рухається зі швидкістю 72 км/год. Скільки часу йому потрібно на це? (2 бали)

А 30 с                        Б 60 с                             В 120 с                          Г 180 с

3.      Початкова швидкість падаючого тіла 10 м/с. Визначити час падіння, якщо кінцева швидкість тіла становить 120 м/с.  (2 бали)

А                    Б 9 с                         В 11 с                        Г 12 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Яку відстань має проїхати автобус від зупинки, щоб збільшити швидкість до 36 км/год, якщо для зручності пасажирів прискорення не повинне перевищувати

1,2 м/с?  (2 бали)

5.      Обчислити доцентрове прискорення точок колеса автомобіля, які дотикаються до дороги, якщо автомобіль рухається з швидкістю 72 км/год, а частота обертання колеса становить 8 об/с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Автобус почав гальмувати на швидкості 54км/год. Якою є його швидкість після проходження трьох чвертей гальмівного шляху?  (4 бали)                

Варіант № 7

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Переміщення рівноприскореного руху             А V = 2πνR

2 Доцентрове прискорення                                    Б S = (V2 V02)/ 2a

3 Лінійна швидкість                                                В V = V0 + at

4 Кутова швидкість                                                 Г ω = 2π/T

                                                                                  Д a = 4π2ν2R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      По паромі , що рухається із власною швидкістю 10 м/с проти течії, швидкість якої 2м/с, у напрямі руху йде пасажир зі швидкістю 1,5м/с. Обчислити швидкість пасажира відносно землі. (2 бали)

А 13,5 м/с                           Б 9,5 м/с                      В 6,5 м/с                       Г 8,5 м/с

3.      Підходячи до станції, поїзд за 25 с зменшив швидкість від 90 до 45 км/год. Знайти прискорення.   (2 бали)

А 1 м/с2                   Б -1 м/с2                        В 0,5 м/с2                        Г - 0,5  м/с2

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      З якої висоти впало тіло, кинуте горизонтально із швидкістю 40 м/с, якщо дальність польоту тіла 20 м? (2 бали)

5.      Радіус робочого колеса гідротурбіни у 8 раз більший, а частота обертання  - у 40 раз менша, ніж у парової турбіни. Порівняти швидкості та доцентрові прискорення точок обода коліс турбін.( (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Кулька вільно падає з висоти 12 м. На якій висоті її швидкість дорівнює половині кінцевої швидкості?  (4 бали)                

Варіант № 8

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.(1 бал)

1 Переміщення                                                        А  секунда

2 Прискорення                                                         Б метр

3 Лінійна швидкість                                                В метр за секунду

4 Кутова швидкість                                                 Г метр за секунду в квадраті

                                                                                  Д одиниця за секунду

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Швидкість руху  літака 720 км/год. За який час він пролітає відстань 800 м? (2 бали)

А 1 с                           Б 2 с                      В 3 с                       Г 4 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

3.      З якою швидкістю автомобіль повинен рухатися по середині опуклого моста радіусом 250 м, щоб пасажир на мить опинився в стані невагомості?  (2 бали)

А 60 м/с                   Б 50 м/с                         В 40 м/с                         Г 30 м/с

4.      Період обертання молотильного барабана становить 0,046 с, діаметр барабана – 600 мм. Визначити доцентрове прискорення точок, які лежать на ободі барабана.  (2 бали)

5.      Катер, перетинаючи річку, рухається перпендикулярно до її течії з власною швидкістю 4 м/с. На скільки метрів знесе течія катер, якщо ширина річки 800 м, а швидкість течії 1 м/с? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      М’яч кидають вертикально вгору. На який висоті швидкість м’яча дорівнює половині початкової, якщо максимальна висота підняття 24 м?  (4 бали)                

Варіант № 9

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.(1 бал)

1 Період обертання                                     А секунда

2 Частота обертання                                    Б метр

3 Кутова швидкість                                      В оберт за секунду

4 Координата                                                 Г метр за секунду в квадраті

                                                                        Д одиниця за секунду

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Тіло рухається зі сталим прискоренням 2м/с. За який час його швидкість збільшиться до 8м/с, якщо початкова швидкість дорівнювала нулю (2 бали)

А 1 с                           Б 2 с                      В 3 с                       Г 4 с

3.       Кулька почала рухатися по похилому жолобу з прискоренням 2см/с. Визначити переміщення кульки за 3 с. (2 бали)

А 5 см                   Б 7 см                         В 9 см                        Г 11 см

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Швидкість колеса становить 126 км/год, його діаметр – 300 мм. Визначити частоту обертання точок на ободі колеса.  (2 бали)

5.      Тіло кинули під кутом 60 до горизонту зі швидкістю 15 м/с. Визначити дальність польоту тіла, висоту та час польоту.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Вільне падіння тіла тривало 6с. На якій висоті перебувало тіло за 2с до падіння на землю? (4 бали)   

        Варіант № 10

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Швидкість рівномірного руху                            А x = x0 + Vt

2 Прискорення                                                        Б T = t / N

3 Рівняння рівномірного руху                               В V = S / t

4 Період обертання                                                 Г S = Vt

                                                                                  Д a = (VV0) / t

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      За який час поїзд проїде тунель довжиною 250 м, якщо довжина поїзда 150 м, а швидкість 72 км/год? (2 бали)

А 30 с                   Б 20 с                        В 15с                        Г 10 с

3.      Пробігши злітною смугою 3  км, літак набрав швидкість 100 м/с. Скільки часу тривав розбіг? (2 бали)

А 50 с                   Б 60 с                         В 80 с                        Г 100 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Частота обертання повітряного гвинта літака 1800 об/хв.. Скільки обертів робить гвинт на шляху 50 км при швидкості польоту 200 км/год? (2 бали)

5.      За рівнянням руху тіла Х= 100 + 40t-0,8t записати Х,V, а та рівняння швидкості. Визначити вид руху та швидкість тіла через 10с. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Туристська група довжиною 15 м рухається зі швидкістю 3,6 км/год.  Фотограф групи йде з її хвоста до голови, витрачаючи на це 20 с. Як швидко він йде відносно землі? (4 бали)                

Варіант № 11

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Швидкість рівномірного руху    А Відношення зміни швидкості до часу

2 Прискорення                                 Б Час одного повного оберту

3 Шлях                                              В Відношення переміщення до часу його здійснення

4 Період обертання                          Г Кількість обертів за одну секунду

                                                           Д  Довжина траєкторії

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Двома паралельними залізничними коліями рухаються два поїзди

швидкостями 50 і 95 км/год. Яка відносна швидкість поїздів, якщо вони рухаються: 1) в одному напрямі, 2) в протилежних напрямах. (2 бали)

А 145 і 45 км/год        Б 50 і 95 км/год          В 45 і 145 км/год          Г 95 і 50 км/год

3.      Скільки часу триває вільне падіння тіла з висоти 20 м?  (2 бали)

А 5 с                   Б 6 с                         В 2 с                        Г 4 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Тіло кинули горизонтально з висоти 16 м зі швидкістю 4 м/с. Визначити кінцеву швидкість тіла та її напрям.  (2 бали)

5.      За графіком швидкості визначити переміщення тіла за 6 с та записати рівняння швидкості. (3 бали)


Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Гоночна траса розбита на 3 однакові  ділянки. Дві ділянки автомобіль пройшов зі швидкістю 180 км/год, а третю  ділянку – зі швидкістю 150 км/год. Знайдіть середню швидкість руху. (4 бали)                

 

 

Варіант № 12

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Переміщення рівномірного руху                       А x = x0 + V0t + at2/2

2 Доцентрове прискорення                                    Б ν = N / t

3 Рівняння рівноприскореного руху                     В V = S / t

4 Частота обертання                                               Г S = Vt

                                                                                  Д a = V2 / R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Човен рухається перпендикулярно до течії річки зі швидкістю 3 м/с відносно води. Швидкість течії 4 м/с. Обчислити величину і напрям швидкості човна відносно берега. (2 бали)

А 5 м/ с, α = 370           Б 2м/ с, α = 450             В 1м/с, α = 300                  Г 7 м/ с, α = 600

3.      Матеріальна точка рухається без початкової швидкості із сталим прискоренням

4 см/с . Визначити швидкість у кінці 100 секунди. (2 бали)

А 4 м/ с                   Б 3 м/ с                         В 2 м/ с                        Г 1м/ с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Яке доцентрове прискорення поїзда, що рухається по заокругленню радіусом 1 км із швидкістю 54 км/год? (2 бали)

5.      Хвилинна стрілка годинника у два рази довша від секундної. Обчислити співвідношення швидкостей та доцентрових прискорень кінців стрілок. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Тіло, що рухалося рівноприскорено з початковою швидкістю 2 м/с, пройшло певну відстань і набрало швидкість 8 м/с. Яка була швидкість тіла, коли воно пройшло половину цієї відстані?  (4 бали)                

Варіант № 13

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною поняттям та  його визначенням.(1 бал)

1 Траєкторія                      А Вектор, що сполучає початкове положення тіла з наступним

2 Переміщення                  Б Рух, при якому кожна точка тіла рухається однаково

3 Матеріальна точка         В Лінія, вздовж якої рухається тіло

4 Поступальний рух          Г Тіло, розмірами якого за певних умов можна знехтувати

                                             Д  Довжина траєкторії

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Теплохід рухається за течією зі швидкістю 50 км/год , а проти течії – зі швидкістю 30 км/год. Визначити власну швидкість теплохода і швидкість течії. (2 бали)

А 35 і 15 км/год        Б 40 і 10 км/год          В 25 і 25 км/год          Г 42 і 8 км/год

3.      Визначити початкову швидкість тіла, якщо вгору воно рухалося 7 с.  (2 бали)

А 50 м/ с                   Б 60 м/ с                         В 70 м/ с                        Г 80 м/ с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Тіло кинули під кутом 30 до горизонту із швидкістю 25 м/с. Визначити висоту піднімання тіла. (2 бали)

5.      За рівнянням швидкості V=20+1,5t визначити а, V та записати рівняння руху, якщо  Х=-10 м. Визначити координату тіла через 10 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Одну четверту шляху тіло рухалося зі швидкістю 60 км/год, а три четвертих – зі швидкістю 20 км/год. Знайдіть середню швидкість руху.  (4 бали)                

Варіант № 14

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Миттєва швидкість                                              А V = 2πR/T

2 Доцентрове прискорення                                    Б ν = N / t

3 Лінійна швидкість                                                В V = V0 + at

4 Кутова швидкість                                                 Г ω = 2πν

                                                                                  Д a = 4π2R/ T2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Який шлях проходить тіло, що рухається зі швидкістю 90 км/год, за 10 хв?  (2 бали)

А 20 км                           Б 18 км                            В 15 км                            Г 14 км

3.      Гальмовий шлях поїзда, що рухається зі швидкістю 36 км/год, дорівнює 500 м. Знайти час гальмування.  (2 бали)

А 40 с                   Б 60 с                         В 80 с                        Г 100  с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Робоче колесо турбіни має діаметр 10 м і обертається з частотою 120 об/хв.. Яке доцентрове прискорення кінців лопаток турбіни? (2 бали)

5.      Човен проходить відстань між двома пунктами за течією річки за

4 год, а пліт за 10 год. Скільки часу затратить човен на зворотній шлях ?( (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Поїзд, рухаючись під ухил, пройшов за 20 с шлях 120 м і розвинув швидкість 15 м/с. Якою була швидкість поїзда на початку ухилу?   (4 бали)                

Варіант № 15

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною поняттям та  його визначенням.(1 бал)

1 Частота обертання         А Швидкість тіла в даний момент часу

2 Система координат        Б Рух, при якому кожна точка тіла рухається по колу

3 Миттєва швидкість        В Кількість обертів за 1 секунду

4 Обертальний рух рух     Г Рух, при якому кожна точка тіла рухається одинаково

                                             Д Тіло відліку, пов’язана з ним система координат і годинник

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Автомобіль, що їде зі швидкістю 72 км/год, обганяє поїзд довжиною 800 м, що рухається зі швидкістю 54 км/год. Скільки часу йому потрібно на це? (2 бали)

А 120 с                        Б 140 с                             В 160 с                          Г 180 с

3.      Початкова швидкість падаючого тіла 5 м/с. Визначити час падіння, якщо кінцева швидкість тіла становить 85 м/с.  (2 бали)

А                    Б 8 с                         В 9 с                        Г 10 с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Яку відстань має проїхати автобус від зупинки, щоб збільшити швидкість до 54 км/год, якщо для зручності пасажирів прискорення не повинне перевищувати

1,2 м/с?  (2 бали)

5.      Обчислити доцентрове прискорення точок колеса автомобіля, які дотикаються до дороги, якщо автомобіль рухається з швидкістю 90 км/год, а частота обертання колеса становить 10 об/с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Автобус почав гальмувати на швидкості 36 км/год. Якою є його швидкість після проходження трьох чвертей гальмівного шляху?  (4 бали)