середа, 26 травня 2021 р.

Четвер, 27.05.2021

Добрий день, учні 8 класу! 

Завдання з географії на 27 та 28 травня. Готуєте повідомлення за списком учнів з першого по сьомий - природа, учні другої половини списку - населення територіальної громади м. Кам'янка. Фото повідомлень або презентації відправляєте на електронну пошту.

понеділок, 24 травня 2021 р.

Вівторок 25.05.2021

 Добрий день, учні 8 класу!!!

Ви можете написати контрольну роботу, якщо ви незадаволені оцінкою.

1. Бикова - 10 балів

2. Дмитрук - 3

3. Журіда - 6

4. Зінченко - 3

5. Зозуля - 4

6. Калиушко обов'язково пише, бо не написала

7. Крилов - 2

8. Новак - 7

9. Пархоменко - 3

10. Путіліна - 5

11. Салюк - 12

12. Саранча - 3

13. Сіра - 5

Дівчата пишуть І варіант, хлопці - ІІ варіант, робите фото і відправляєте на електронку omichkanatali@gmail.com.

Варіант № 1

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Робота струму                                                   А m = kIt

2 Потужність                                                        Б A = UIt

3 Маса речовини                                                  В R = ρl / S

4 Закон Ома                                                          Г I = U/R

                                                                              Д P = I2R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Потужність електричної лампи дорівнює 40 Вт. Визначити роботу струму у лампі за 5 годин.

А 0,72 МДж               Б 7,2 МДж               В 72 МДж                   Г 720 МДж

3.      На електроді під час електролізу за 5 хвилин виділилося 1,8 г нікелю. Визначити силу струму під час електролізу. (2 бали)

А 10 А                   Б 20 А                    В 30 А                        Г 40 А

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Довжина сталевого провідника 50 м, площа поперечного перерізу 4 мм2. Визначити потужність струму в провіднику при силі струму 10 А. (2 бали)

5.      Скільки витрачається енергії на добування 500 кг алюмінію, якщо напруга на електролітичній ванні дорівнює 3 В? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Деталь площею 0,2 м2 треба покрити шаром нікелю завтовшки 20 мкм. Скільки часу триватиме покриття при силі струму 4 кА? (4 бали)                 

Варіант № 2

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Робота струму         А Відношення напруги до опору провідника

2 Потужність              Б Прямо пропорційна добутку сили струму на час

3 Кількість теплоти   В Відношення роботи до часу її виконання

4 Маса речовини        Г Добуток напруги, сили струму та часу

                                    Д  Добуток квадрату сили струму, опору та часу

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити кількість теплоти, що виділяється в провіднику опором 40 Ом за 10 хвилин при силі струму 5 А. (2 бали)

А 600 Дж                  Б 6 кДж                В 60 кДж                  Г 600 кДж

3.      Яка сила струму проходить через електричну лампу потужністю 60 Вт, якщо напруга на ній 220 В?(2 бали)

А 0,27 А                   Б 2,7 А                         В 0,5 А                        Г 5 А

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.       Чотири електричних лампочки потужністю 40 Вт кожна працюють щодня 4 години. Визначити вартість електроенергії, що витрачають лампочки за місяць, якщо 1 кВт·год коштує 24 копійки. (2 бали)

5.      Послідовно з електролітичною ванною, заповненою сіллю хрому, ввімкнено ванну, в який є сіль міді. Після розімкнення кола в першій ванні виділилося 6 г нікелю. Скільки міді виділилося в другій ванні? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У побутовій електроплитці, розрахованій на напругу 220 В, є дві спіралі опором 80 Ом кожна. За допомогою перемикача в мережу можна ввімкнути одну спіраль, дві спіралі паралельно чи дві спіралі послідовно. Визначити потужність у кожному випадку. (4 бали)                  

неділя, 23 травня 2021 р.

Понеділок 24.05.2021

 Добрий день, учні 8 класу!

Завдання з фізики на 24 та 25 травня

Підготувати повідомлення або презентацію на теми (с. 226) або свою власну тему та відправити на електронну пошту omichkanatali@gmail.com. 

понеділок, 19 квітня 2021 р.

Вівторок, 20.04.2021

Добрий день, шановні ліцеїсти!!! 

11 клас. Фізика (І та ІІ урок)

Розв’язування задач. Записати до зошита розв’язок усіх задач, що є у відео уроках, даних за посиланнями:                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=Zeala6R0_4U                                https://www.youtube.com/watch?v=aG-1QShHyvM                          https://www.youtube.com/watch?v=xYKncsKkVqk                         https://www.youtube.com/watch?v=Ntc-0_dHEZo

8 клас. Фізика

§ 39. Електричний струм у газах.                                                                                                       1. Подивитися урок за посиланням                                                https://www.youtube.com/watch?v=Wgcgz9wmaFE                         https://www.youtube.com/watch?v=-lSEjuryECY                                                               2.Записати до зошита основні визначення.                                                                                     3. Д/з: опрацювати § 39.

11 клас. Географія

1. § 31. Конкурентні переваги України на світових ринках продукції важкої промисловості. Подивитися урок за посиланням                                                     https://www.youtube.com/watch?v=7FkUSzvLJbo&t=355s                                                                   2. Закінчити практичну роботу № 9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні. Фото роботи відправити на мою пошту.

Понеділок, 19.04.20211

Доборий день, шановні ліцеїсти! 

8клас. Фізика

§ 38. Застосування електролізу.

1.Подивитися відео урок за посиланнями                                                    https://www.youtube.com/watch?v=gnmjbbgFBcs                                      https://www.youtube.com/watch?v=p31uZYlIh8A                                                                               2.Записати до зошита розв’язок задач, що є у другому посиланні.                                             3.Домашнє завдання: опрацювати § 38.

10 клас. Фізика

Розв’язування задач.                                                                                                        1.Подивитися відео урок з розв’язування задач за посиланнями   https://www.youtube.com/watch?v=1VYNB8l8rwY                         https://www.youtube.com/watch?v=Vt2RXbCeoLU                                                                          2.Записати до зошита розв’язок усіх задач

11клас. Астрономія

            Тема 7, п.3  Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту

1.Подивитися урок за посиланням                                                  https://www.youtube.com/watch?v=8G8cYGE2VZA                           https://www.youtube.com/watch?v=BHy7t_qdIDE                               https://www.youtube.com/watch?v=WfeFXa3h_rA

2.Відповісти на питання 1-4 до п.2 Спостережні основи космології, с. 105

3. Фото відповіді на питання 1-4 до п.2 Спостережні основи космології, с. 105 та на питання 1-5 до п.1 Світ галактик. Активні ядра галактик, с.103 відправити на пошту.

пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

П'ятниця, 16.04.2021

Добрий день, шановні ліцеїсти! 

10 клас. Фізика

§ 41. Електричне поле                                                                                                                         1. Подивитися урок за посиланням                                                     https://www.youtube.com/watch?v=-T1TlPAU0s0                  

2.Записати до зошита:

·         Визначення

·         Закони

·         Формули     

8 клас. Географія

§ 60. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу https://www.youtube.com/watch?v=jKua2F9kRW0                          https://www.youtube.com/watch?v=hQ4XkDNM6Xo                                                         Відповісти на запитання 2 - 4 до § 60 та фото відповідей відправити на пошту

середа, 14 квітня 2021 р.

Четвер, 15.04.2021

Добрий день, шановні ліцеїсти! 

11 клас. Фізика

§ 43.  Елементарні частинки                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=d3EO2orECvw

10 клас. Фізика

§ 40. Абетка  електростатики                                                                                                             1. Подивитися урок за посиланням                                                           https://www.youtube.com/watch?v=Z0yvoMwHwB0               

2.Записати до зошита:

·         Визначення

·         Закони

·         Формули     

·         Задачі, що розв’язані у відео уроці

8 клас. Географія

§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні. Подивитися урок за посиланням                                                              https://www.youtube.com/watch?v=fmB3sD6SDIA    

10 клас. Географія

Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.                                                                                                        https://naurok.com.ua/praktichna-robota-porivnyalna-harakteristika-mashinobuduvannya-ssha-kanadi-brazili-203485.html                                                                                                         Переписати роботу до зошита, виконати Завдання №2, написати висновок.

понеділок, 12 квітня 2021 р.

Вівторок, 13.04.2021

 

13.04.2021

11 клас. Фізика (І урок)

§ 41. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання https://www.youtube.com/watch?v=YLC_mej5HgY 

11 клас. Фізика (ІІ урок)

§ 42. Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер. Термоядерна реакція https://www.youtube.com/watch?v=hxsBUgtpQ4I 

11 клас. Географія

1. § 30. Конкурентні переваги України на світових ринках сировини та металів. Подивитися урок за посиланням                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=464f4S6tCcI                                      https://www.youtube.com/watch?v=7FkUSzvLJbo                                                                          2. Закінчити практичну роботу № 9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні. Фото роботи відправити на мою пошту.

8 клас. Фізика

§ 37. Електричний струм в електролітах.                                                                               1. Подивитися урок за посиланням                                                  https://www.youtube.com/watch?v=iAFdWxInuSs                                                                2.Записати до зошита:

·         Визначення

·         Закони

·         Формули  m = kq, m= kIt   

·         Задачі, що розв’язані у відео уроці

 

10 клас. Фізика

1.      Бицюк

2.      Волошин

3.      Гарнага

4.      Діброва

5.      Драган

6.      Дяченко

7.      Зусик

8.      Литвин

9.      Магай

10.  Макогін

11.  Морква

12.  Пугачова

13.  Романчук

14.  Сирота

15.  Улан

Контрольна робота

Варіант № 1

      До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення. (1 бал)

  1 Внутрішня енергія ідеального газу               А Q = qm                                                                2 Робота газу                                                       Б Q = cmΔT                                                          3 Кількість теплоти нагрівання                         В U = 3νRT/2                                                       4 Кількість теплоти згоряння палива                Г A = FSCosα

                                                                              Д A = PΔV

      Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2. Обчислити внутрішню енергію 100г гелію при температурі  327 С .(2 бали)

     А 187 кДж              Б 178 кДж              В 17,8 кДж              Г 18,7 кДж                  

3. Визначити ККД двигуна, якщо температура холодильника750 К, а температура нагрівника 1000 К. (2 бали)

    А 45%                     Б 35 %                     В 25 %                    Г 15 %

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. Газ одержав 120 Дж теплоти і виконав роботу 55 Дж. На скільки змінилася внутрішня енергія  газу?  (2 бали)

5. Одноатомний газ під час ізобарного розширення виконав роботу 400 кДж. Яку кількість теплоти одержав при цьому газ?  (3 бали)

   Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6. У калориметр, теплоємність якого 40 Дж/К, міститься 600 г води при температурі 25 С. У воду вкинули мідне тіло масою 600 г при температурі 100 С. Визначити температуру, яка встановиться у калориметрі. (4 бали)              

Варіант № 2

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Кількість теплоти плавлення                                  А Q = qm

2 Кількість теплоти пароутворення                        Б Q = A + ΔU

3 Перший закон термодинаміки                              В η = (Q1Q2)/Q1

4 ККД тепло двигуна                                                Г Q = λm

                                                                                    Д Q = rm

     Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2. При якій температурі внутрішня енергія 2 моль неону дорівнює 4,4·10 Дж? (2 бали)

      А 276,5 К                 Б 277 К               В 176,5 К              Г 177 К                  

3. ККД двигуна 30%, кількість теплоти нагрівника 90 кДж. Визначити кількість теплоти, яку забирає холодильник.  (2 бали)

      А  33 кДж                 Б  43 кДж            В   53 кДж            Г  63 кДж  

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. У циліндрі, який має площу основи 200 см , під поршнем масою 10 кг міститься повітря. Під час ізобарного нагрівання поршень піднявся на 10 см.  Яку роботу виконав газ, якщо зовнішній тиск дорівнює 100 кПа?  (2 бали)

5. На теплоході встановлено дизельний двигун потужністю 130 кВт із ККД 32%. На скільки кілометрів шляху вистачить 1 т дизельного палива за швидкості руху 20 м/с? (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6. Для приготування ванни місткістю 400 л змішали холодну воду при 20 С з гарячою водою при 80 С. Скільки холодної і гарячої води треба взяти, щоб температура води була 40 С? (4 бали)

 

Варіант № 3

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Внутрішня енергія                              А Робота і теплопередача

2 Способи зміни внутрішньої енергії  Б Енергія, яку тіло втрачає або

                                                                 дістає під час теплопередачі

3 Кількість теплоти                               В Відношення корисної роботи

                                                             до кількості теплоти нагрівника

4 ККД теплового двигуна                     Г Теплопровідність, конвекція,

                                                                    випромінювання

                                                                Д Сумарна кінетична енергія

                                                                руху молекул та потенціальна

                                                                енергія їх взаємодії 

     Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2. Для  ізобарного нагрівання 800 г неону на 100 К було надано 400 кДж теплоти. Визначити  роботу газу. (2 бали)

    А 150,7 кДж          Б 167,5 кДж            В 150,7 МДж          Г 167, МДж                 

3. ККД двигуна 35%, температура холодильника 300 К. Визначити температуру нагрівника. (2 бали)

    А 561,5 К                  Б 510,5 К                 В 415 К               Г 461,5 К

     Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. У процесі ізотермічного стискання над газом виконали роботу 120 Дж. Яку кількість теплоти одержав чи віддав газ?( 2 бали)

5. Після стискання ідеального одноатомного газу його об’єм зменшився на 15%, а тиск збільшився на 45%. На скільки відсотків змінилася внутрішня енергія газу? (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6. У посудину, в який міститься 1 кг води при температурі 20 С, впустили 600 г водяної пари при температурі 100 С. Яка температура установиться в посудині після конденсації пари?  (4 бали)                

Варіант № 4

   До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Кількість теплоти охолодження                                А Q = λm

2 Кількість теплоти кристалізації                                 Б Q = cm(T2T1)

3 Кількість теплоти конденсації                                   В η = (T1T2)/T1

4 ККД ідеального двигуна                                             Г Q = - λm 

                                                                                          Д Q = - rm

   Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2. Визначити зміну внутрішньої енергії 400 г аргону при збільшенні температури на 300 К. (2 бали)

     А 37395 Дж          Б 73 кДж              В 7 МДж            Г 73935 Дж                 

3. Визначити ККД двигуна, якщо кількість теплоти, що надає нагрівник 75 кДж, а кількість теплоти, що забирає холодильник, 50 кДж.  (2 бали)

     А 13 %                 Б 23 %                  В 33 %                 Г 43 %

   Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. Для ізобарного нагрівання 10 моль газу на 180 К йому надали 80 кДж теплоти. Визначте збільшення внутрішньої енергії газу.  (2 бали)

5. Під час адіабатного розширення газ виконав роботу 250 Дж. На скільки при цьому змінилася внутрішня енергія газу? (3 бали)

  Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6. Свинцева куля летить зі швидкістю 400 м/с і влучає в перешкоду. На скільки градусів нагріється куля, якщо 40% її кінетичної енергії перетворюється у внутрішню? (4 бали)                

Варіант № 5

    До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною (явищем) та її (його) визначенням.(1 бал)

1 Перший закон термодинаміки     А Процес, що відбувається без теплообміну                                                                           з навколишнім середовищем   середовищем                                                                                                                                                                                             Другий закон термодинаміки      Б «Вічних» двигунів першого роду не існує                                                             

Адіабатний процес                       В тепло самовільно передається від                                                                                                 гарячого тіла до холодного

Геометричний зміст роботи       Г Перетворення рідини в пару

                                                         Д Чисельно дорівнює площі фігури,                                                                                         обмеженої ізопроцесом в системі PV                                                

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.ККД двигуна 35%, температура нагрівника 800 К. Визначити температуру холодильника. (2 бали)

     А 450 К                    Б 450 0С                    В 520 0С                     Г 520 К                 

3.Під час ізохорного нагрівання 2 моль  неону було передано 600 Дж теплоти. На скільки змінилася температура неону?  (2 бали)

     А 24 К                      Б 240 К                     В 20 К                         Г 200 К

   Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. Під час ізобарного нагрівання 10 л газу, що мав температуру 250 К, його температура підвищилася до 350 К. Визначити роботу газу, якщо його тиск 100 кПа. (2 бали)

5.Срібна куля впала з висоти 100 м. На скільки градусів нагрілася куля, якщо 50% її потенціальної енергії перетворилося на внутрішню. (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Двигун автомобіля  витрачає на 100 км шляху 8 кг бензину. Визначити ККД двигуна, якщо його сила тяги дорівнює 1,6 кН. (4 бали)                

Варіант № 6

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням. (1 бал)

1 Питома теплоємність        А Кількість теплоти, необхідна для                                          перетворення 1 кг рідини у пару при сталій  температурі

2 Питома теплота плавлення  Б Кількість теплоти, необхідна для                                          зміни температури 1 кг речовини на 1 К

3 Питома теплота пароутворення В Кількість теплоти, необхідна для                                         перетворення 1 кг кристалічного тіла на рідину при температурі плавлення

4 Питома теплота згоряння палива  Г Кількість теплоти, необхідна                                                                 для нагрівання тіла на 1 К

                                                 Д Кількість теплоти, що виділяється при                                                    повному згорянні 1 кг палива

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Визначити температуру, при якій внутрішня енергія 80 г аргону дорівнює 7479 Дж.  (2 бали)

       А 25 0С                   Б 26 0С                  В 270С                       Г 28 0С                

3.ККД двигуна 30%, кількість теплоти, що забирає холодильник, 66 кДж. Визначити кількість теплоти нагрівника. (2 бали)

       А 110 кДж               Б 120 кДж             В 210 кДж                Г 220 кДж

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Яку кількість теплоти одержав чи віддав газ, виконавши роботу 150 Дж, якщо його внутрішня енергія збільшилася на 43 Дж? (2 бали)

5.З якою найменшою швидкістю повинна летіти свинцева куля, щоб під час удару о перешкоду вона розплавилася? Температура кулі до удару 227 С, 60% її кінетичної енергії перетворилося на внутрішню.  (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Об’єм 500 г водню , температура якого 27 С, під час ізобарного нагрівання збільшився вдвічі. Визначити роботу газу, кількість теплоти і зміну внутрішньої енергії.  (4 бали)                

Варіант № 7

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Внутрішня енергія                                 А Без розмірності або відсотки

2 Питома теплоємність                             Б Дж

3 Питома теплота плавлення                   В Н/м

4 ККД двигуна                                          Г Дж/кг·К

                                                                    Д Дж/кг

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Визначити внутрішню енергію одноатомного газу, що заповнює посудину об’ємом 600 л під тиском 300 кПа. (2 бали)

      А 250 кДж               Б 260 кДж            В 270 кДж             Г 280 кДж                

3.Робота газу під час ізобарного розширення становить 440 Дж. Визначити зміну об’єму газу, якщо його тиск дорівнює 44 кПа. ( 2 бали)

      А 0,01 м3                 Б 0,02 м3                В 0,03 м3                Г 0,04 м3

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Температура нагрівника двигуна 427 С, а холодильника 27 С. Кількість теплоти нагрівника 90 кДж. Визначити ККД двигуна і кількість теплоти холодильника. (2 бали)

5.У калориметрі, теплоємність якого 50 Дж/К, міститься 800 г води при температурі 15 С. У воду вкинули стальне тіло при температурі 100 С, і у калориметрі встановилася температура 60 С. Визначити масу стального тіла. (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Під час розширення ідеального одноатомного газу його об’єм збільшився на 40%, а тиск зменшився на 30 %. На скільки відсотків змінилася внутрішня енергія газу? (4 бали)                

Варіант № 8

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між формулою першого закону термодинаміки та ізопроцесом.(1 бал)

1 Ізотермічний                                          А Q = cmΔT

2 Ізобарний                                                Б Q = A

3 Ізохорний                                                В Q = ΔU

4 Адіабатний                                             Г Q = A + ΔU

                                                                   Д A = - ΔU

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.При ізотермічному процесі газу передали 40кДж теплоти. Визначити тиск газу, якщо його об’єм змінився на 200 см3.  (2 бали)

     А 500 МПа               Б 400 МПа               В 300 МПа            Г 200 МПа                

3.Температура нагрівника двигуна 327 0С, а холодильника 27 С, кількість теплоти, що забирає холодильник, 45 кДж. Визначити ККД двигуна і кількість теплоти нагрівника. (2 бали)

     А 40 %, 80 кДж    Б 50 %, 90 кДж     В 30 %, 85 кДж       Г 25 %, 75 кДж

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Визначити кількість теплоти, необхідної для плавлення 2 кг льоду, якщо його початкова температура -10 С. ( (2 бали)

5.Змішують 40 л холодної води при 20 С і 60 л гарячої води при 80 С. Яка температура установилася в посудині? ( 3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.ККД двигуна 35%. На 150 км шлях йому вистачає 16 кг бензину. Визначити силу тяги двигуна. (4 бали) 

Варіант № 9

      До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення. (1 бал)

1 Внутрішня енергія ідеального газу               А Q = qm                                                           2 Робота газу                                                       Б Q = cmΔT                                                 3 Кількість теплоти нагрівання                         В U = 3νRT/2                                                   4 Кількість теплоти згоряння палива                Г A = FSCosα

                                                                              Д A = PΔV

      Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Обчислити внутрішню енергію 200 г неону при температурі  127 С .(2 бали)

      А 86,49 кДж              Б 49,86 кДж              В 76,89 кДж              Г 48,76 кДж                  

3.Визначити ККД двигуна, якщо температура холодильника 300 К, а температура нагрівника 500 К. (2 бали)

      А 40%                     Б 30 %                     В 25 %                    Г 50 %

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Газ одержав 2200 Дж теплоти і виконав роботу 555 Дж. На скільки змінилася внутрішня енергія  газу?  (2 бали)

5.Одноатомний газ під час ізобарного розширення виконав роботу 500 кДж. Яку кількість теплоти одержав при цьому газ?  (3 бали)

   Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.У калориметр, теплоємність якого 60 Дж/К, міститься 200 г води при температурі 15 С. У воду вкинули мідне тіло масою 200 г при температурі 100 С. Визначити температуру, яка встановиться у калориметрі. (4 бали)                

 

Варіант № 10

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Кількість теплоти плавлення                                  А Q = qm

2 Кількість теплоти пароутворення                        Б Q = A + ΔU

3 Перший закон термодинаміки                              В η = (Q1Q2)/Q1

4 ККД тепло двигуна                                                Г Q = λm

                                                                                    Д Q = rm

     Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.При якій температурі внутрішня енергія 5 моль неону дорівнює 8,31·10 Дж? (2 бали)

     А 276,5 К                 Б 200 К               В 176,5 К              Г 100 К                  

3.ККД двигуна 20%, кількість теплоти нагрівника 80 кДж. Визначити кількість теплоти, яку забирає холодильник.  (2 бали)

     А  34 кДж                 Б  44 кДж            В   54 кДж            Г  64 кДж  

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.У циліндрі, який має площу основи 100 см , під поршнем масою 15 кг міститься повітря. Під час ізобарного нагрівання поршень піднявся на 5 см.  Яку роботу виконав газ, якщо зовнішній тиск дорівнює 100 кПа?  (2 бали)

5.На теплоході встановлено дизельний двигун потужністю 120 кВт із ККД 30 %. На скільки кілометрів шляху вистачить 2 т дизельного палива за швидкості руху        15 м/с? (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Для приготування ванни місткістю 200 л змішали холодну воду при 10 С з гарячою водою при 80 С. Скільки холодної і гарячої води треба взяти, щоб температура води була 40 С? (4 бали)

               

Варіант № 11

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Внутрішня енергія                              А Робота і теплопередача

2 Способи зміни внутрішньої енергії  Б Енергія, яку тіло втрачає або

                                                                 дістає під час теплопередачі

3 Кількість теплоти                               В Відношення корисної роботи

                                                             до кількості теплоти нагрівника

4 ККД теплового двигуна                     Г Теплопровідність, конвекція,

                                                                    випромінювання

                                                                Д Сумарна кінетична енергія

                                                                руху молекул та потенціальна

                                                                енергія їх взаємодії 

     Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Для  ізобарного нагрівання 400 г аргону на 200 К було надано 40 кДж теплоти. Визначити  роботу газу. (2 бали)

     А 15,7 кДж          Б 16,7 кДж            В 15,07 кДж          Г 16,07 кДж                 

3. ККД двигуна 25 %, температура холодильника 300 К. Визначити температуру нагрівника. (2 бали)

     А 500 К                  Б 510,5 К                 В 400 К               Г 410,5 К

     Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.У процесі ізотермічного стискання над газом виконали роботу 150 Дж. Яку кількість теплоти одержав чи віддав газ?( 2 бали)

5.Після стискання ідеального одноатомного газу його об’єм зменшився на 20%, а тиск збільшився на 50%. На скільки відсотків змінилася внутрішня енергія газу? (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.У посудину, в який міститься 2 кг води при температурі 10 С, впустили 500 г водяної пари при температурі 100 С. Яка температура установиться в посудині після конденсації пари?  (4 бали)                

 

Варіант № 12

   До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Кількість теплоти охолодження                                А Q = λm

2 Кількість теплоти кристалізації                                 Б Q = cm(T2T1)

3 Кількість теплоти конденсації                                   В η = (T1T2)/T1

4 ККД ідеального двигуна                                             Г Q = - λm 

                                                                                          Д Q = - rm

   Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Визначити зміну внутрішньої енергії 400 г гелію при збільшенні температури на      150 К. (2 бали)

      А 187 Дж          Б 187 кДж              В 817 МДж            Г 187 МДж                 

3.Визначити ККД двигуна, якщо кількість теплоти, що надає нагрівник 150 кДж, а кількість теплоти, що забирає холодильник, 100 кДж.  (2 бали)

      А 13 %                 Б 23 %                  В 33 %                 Г 43 %

   Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Для ізобарного нагрівання 20 моль газу на 100 К йому надали 40 кДж теплоти. Визначте збільшення внутрішньої енергії газу.  (2 бали)

5.Під час адіабатного розширення газ виконав роботу 450 Дж. На скільки при цьому змінилася внутрішня енергія газу? (3 бали)

  Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Свинцева куля летить зі швидкістю 300 м/с і влучає в перешкоду. На скільки градусів нагріється куля, якщо 50% її кінетичної енергії перетворюється у внутрішню? (4 бали)                

Варіант № 13

    До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною (явищем) та її (його) визначенням.(1 бал)

1 Перший закон термодинаміки     А Процес, що відбувається без теплообміну з                                                                          з навколишнім середовищем                                                                                                                                                                                                                                                       

2 Другий закон термодинаміки      Б «Вічних» двигунів першого роду не існує                                                             

3 Адіабатний процес                       В тепло самовільно передається від                                                             гарячого тіла до холодного

4 Геометричний зміст роботи       Г Перетворення рідини в пару

                                                         Д Чисельно дорівнює площі фігури,                                                    обмеженої ізопроцесом в системі PV

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.ККД двигуна 25 %, температура нагрівника 500 К. Визначити температуру холодильника. (2 бали)

     А 475 К                    Б 475 0С                    В 375 0С                     Г 375 К                 

3.Під час ізохорного нагрівання 10 моль  неону було передано 24,93 кДж теплоти. На скільки змінилася температура неону?  (2 бали)

     А 24 К                      Б 240 К                     В 20 К                         Г 200 К

   Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Під час ізобарного нагрівання 5 л газу, що мав температуру 250 К, його температура підвищилася до 500 К. Визначити роботу газу, якщо його тиск         200 кПа. (2 бали)

5.Сталева куля впала з висоти 300 м. На скільки градусів нагрілася куля, якщо 60% її потенціальної енергії перетворилося на внутрішню. (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Двигун автомобіля  витрачає на 200 км шляху 20 кг бензину. Визначити ККД двигуна, якщо його сила тяги дорівнює 3,6 кН. (4 бали)                

 

Варіант № 14

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням. (1 бал)

1 Питома теплоємність        А Кількість теплоти, необхідна для                                          перетворення 1 кг рідини у пару при сталій  температурі

2 Питома теплота плавлення  Б Кількість теплоти, необхідна для                                          зміни температури 1 кг речовини на 1 К

3 Питома теплота пароутворення В Кількість теплоти, необхідна для                                         перетворення 1 кг кристалічного тіла на рідину при температурі плавлення

4 Питома теплота згоряння палива  Г Кількість теплоти, необхідна                                                                 для нагрівання тіла на 1 К

                                                 Д Кількість теплоти, що виділяється при                                                    повному згорянні 1 кг палива

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Визначити температуру, при якій внутрішня енергія 100 г аргону дорівнює      12465 Дж.  (2 бали)

     А 125 0С                   Б 126 0С                  В 1270С                       Г 128 0С                

3.ККД двигуна 20%, кількість теплоти, що забирає холодильник, 60 кДж. Визначити кількість теплоти нагрівника. (2 бали)

     А 65 кДж               Б 75 кДж             В 85 кДж                Г 95 кДж

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Яку кількість теплоти одержав чи віддав газ, виконавши роботу 250 Дж, якщо його внутрішня енергія збільшилася на 40 Дж? (2 бали)

5.З якою найменшою швидкістю повинна летіти свинцева куля, щоб під час удару о перешкоду вона розплавилася? Температура кулі до удару 227 С, 80% її кінетичної енергії перетворилося на внутрішню.  (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Об’єм 200 г водню , температура якого 27 С, під час ізобарного нагрівання збільшився вдвічі. Визначити роботу газу, кількість теплоти і зміну внутрішньої енергії.  (4 бали)                

Варіант № 15

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Внутрішня енергія                                 А Без розмірності або відсотки

2 Питома теплоємність                             Б Дж

3 Питома теплота плавлення                   В Н/м

4 ККД двигуна                                          Г Дж/кг·К

                                                                    Д Дж/кг

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.Визначити внутрішню енергію одноатомного газу, що заповнює посудину об’ємом 400 л під тиском 200 кПа. (2 бали)

     А 150 кДж               Б 140 кДж            В 130 кДж             Г 120 кДж                

3.Робота газу під час ізобарного розширення становить 4000 Дж. Визначити зміну об’єму газу, якщо його тиск дорівнює 100 кПа. ( 2 бали)

     А 0,01 м3                 Б 0,02 м3                В 0,03 м3                Г 0,04 м3

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Температура нагрівника двигуна 327 С, а холодильника 27 С. Кількість теплоти нагрівника 100 кДж. Визначити ККД двигуна і кількість теплоти холодильника. (2 бали)

5.У калориметрі, теплоємність якого 20 Дж/К, міститься 600 г води при температурі 10 С. У воду вкинули стальне тіло при температурі 100 С, і у калориметрі встановилася температура 60 С. Визначити масу стального тіла. (3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.Під час розширення ідеального одноатомного газу його об’єм збільшився на 50%, а тиск зменшився на 20 %. На скільки відсотків змінилася внутрішня енергія газу? (4 бали)                

Варіант № 16

     До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.Установіть відповідність між формулою першого закону термодинаміки та ізопроцесом.(1 бал)

1 Ізотермічний                                          А Q = cmΔT

2 Ізобарний                                                Б Q = A

3 Ізохорний                                                В Q = ΔU

4 Адіабатний                                             Г Q = A + ΔU

                                                                   Д A = - ΔU

    Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.При ізотермічному процесі газу передали 10 кДж теплоти. Визначити тиск газу, якщо його об’єм змінився на 400 см3.  (2 бали)

     А 55 МПа               Б 45 МПа               В 35 МПа            Г 25 МПа                

3.Температура нагрівника двигуна 327 0С, а холодильника 27 С, кількість теплоти, що забирає холодильник, 50 кДж. Визначити ККД двигуна і кількість теплоти нагрівника. (2 бали)

     А 50 %, 80 кДж    Б 50 %, 100 кДж     В 30 %, 85 кДж       Г 30 %, 75 кДж

    Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.Визначити кількість теплоти, необхідної для плавлення 10 кг льоду, якщо його початкова температура -20 С. ( (2 бали)

5.Змішують 60 л холодної води при 10 С і 80 л гарячої води при 80 С. Яка температура установилася в посудині? ( 3 бали)

    Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.ККД двигуна 30 %. На 100 км шлях йому вистачає 5 кг бензину. Визначити силу тяги двигуна. (4 бали)               

 

Теплові властивості речовини

Речовина

Питома теплоємність, Дж/кгК

Температура плавлення, 0С

Питома теплота плавлення, кДж/кг

Алюміній

880

660

380

Лід

2100

0

330

Мідь

380

1083

180

Олово

230

232

59

Свинець

130

327

25

Срібло

230

960

87

Сталь

460

1400

82

Гази

Азот

1000

 

 

Водень

14000

 

 

Кисень

920

 

 

Повітря

1000

 

 

 

Рідини

Рідина

Питома теплоємність, Дж/кгК

Температура кипіння, 0С

Питома теплота пароутворення, МДж/кг

Вода

4200

100

2,3

Ртуть

120

357

0,29

Спирт

2400

78

0,85

 

Питома теплота згоряння палива, МДж/кг

Бензин

46

Природний газ

44

Гас

46

Порох

3,8

Дерево

10

Спирт

29

Дизельне паливо

42

Умовне паливо

29

Кам’яне вугілля

29

Торф

15