четвер, 21 січня 2021 р.

22.01.2021 П'ятниця

 10 клас

Розв’язування задач

Розв’язати задачі вправи № 26 за посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=QkUAVg61TRs 

https://www.youtube.com/watch?v=m5mANx2qn0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=VLrX2uP8jWw 

https://www.youtube.com/watch?v=F5WtpG30ZOM

8 клас

Географія

Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів

Прочитати та опрацювати § 35. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=eUQVkexuwzM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofov9je8MkM 

https://www.youtube.com/watch?v=iYwpkAcjmys 

https://www.youtube.com/watch?v=3uwnoYhyYQQ   

9 клас

Географія

Видобування паливних мінеральних ресурсів

Прочитати та опрацювати § 18. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=vQJf4Oscuoc . До зошита записати назви нафтогазоносних та вугільних басейнів та відсоток світового споживання енергії, що припадають на нафту, газ та вугілля.

21.01.2021

 21.01.2021

9 клас

Розв’язування задач

Розв’язати задачі Впр.№№ 26, 27 за допомогою посилань  

https://www.youtube.com/watch?v=J_qit9ZVOD8  

https://www.youtube.com/watch?v=V3Pzve62NQw 

https://www.youtube.com/watch?v=RUDihL7hQFg

11 клас

Оптичні системи. Кут зору

Прочитати та опрацювати § 28. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=DnZQnyOJxhw 

https://www.youtube.com/watch?v=R8MEpdwr2K8


10 клас

Рух і взаємодія молекул

Прочитати та опрацювати § 27. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=RvJbsw97atY 

https://www.youtube.com/watch?v=w6AXcoTxEJc 

https://www.youtube.com/watch?v=BqfYkLnUUaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppyv1TZkNdM

8 клас

Географія

Водні ресурси України. Шляхи їх раціонального використання та охорони

Прочитати та опрацювати § 34. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=3g4R4pRNiMc 

https://www.youtube.com/watch?v=xcEswlqSSzY

понеділок, 18 січня 2021 р.

 

11 клас

Фізика

Уроки № 1, 2

Лінзи. Побудова зображень у лінзі

Прочитати та опрацювати § 27. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=1NeU7QzrBQw               https://www.youtube.com/watch?v=-xQGAJzL3_g 
 

 Записати до зошита:

·         Головний фокус  

·         Фокусна відстань

·         Оптична сила лінзи

·         Три промені для побудови зображень

·         П’ять випадків побудови зображень (d > 2F; d = 2F; 2F> d >F; d = F; d < F)

·         Формула тонкої лінзи

·         Збільшення лінзи

8 клас

Закон Кулона

Прочитати та опрацювати § 22. Подивитися урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ZNscq_HVJQU У  зошиті записати закон Кулона та його математичний вираз у вигляді формули. Записати розв’язування задач, даних у відео.

9 клас

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Прочитати та опрацювати § 27. Подивитися урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?=5OJUeMI4j0M                                                                       Записати до зошита назви українських АЕС.

11 клас

Географія

Біосфера

Прочитати та опрацювати § 18. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=2LatjdVrYEQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Zy1TObHPv_o 

https://www.youtube.com/watch?v=0wyGeBDb_Lg

9 клас

Географія

Мінеральні ресурси

Прочитати та опрацювати § 17. Подивитися урок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=t_7M7QeX2Y0 

https://www.youtube.com/watch?v=XQiOet7te6o


неділя, 17 січня 2021 р.

18.01.2021 Понеділок

 

8 клас

Механізм електризації. Електроскоп

Опрацювати § 21. Подивитися урок за посиланням 

ttps://www.youtube.com/watch?v=yEiZvjaT6l0

Записати закон збереження електричного заряду до зошита. Подивитися відео дослідів, які ви можете провести у домашніх умовах за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=i18jgNXTVGk  

10 клас

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ)

Опрацювати § 26. Подивитися урок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EUxgaxtJk.  Записати до зошита:

·         Основні положення МКТ

·         Відносна молекулярна (атомна) маса

·         1 моль речовини – це кількість молекул, що дорівнює кількості атомів Карбону, що містяться у 12 г Карбону.

·         Кількість речовини

·         Молярна маса

Записати основні формули:

·         Кількість речовини ν = N/NA  ν = m/M

·         Зв'язок між молярною та відносною молекулярною масами M = Mr∙10-3 кг/моль

·         Маса однієї молекули m0 = M/NA

·         Кількість молекул N = ν∙NA  N = (m∙NA)/M

9 клас

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерна реакція

Опрацювати § 26. Подивитися урок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=06NaDqVDXs4 У зошит записати:

·         Визначення ядерного реактора та його основні елементи

·         Визначення термоядерного синтезу

11 клас. Астрономія

Дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи

Опрацювати п. 4 Теми 3. Подивитися урок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=wY6ZKqpLaIw  

https://www.youtube.com/watch?v=5TLcEGFCZ6I 

https://www.youtube.com/watch?v=ueGppIT8TKY

Уважно прочитати і опрацювати таблиці п.4.

10 клас

Географія

Прочитати та опрацювати §§ 32, 33 Тема 1. Австралія

пʼятниця, 15 січня 2021 р.

15.01.2021 П'ятниця

 

10 клас

Розв’язування задач

Задача № 1

Дві частинки, відстань між якими 10 м, летять назустріч одна одній з швидкостями V = 0,6c. Через скільки часу станеться зіткнення?

Розв’язування

Нам відома відстань між частинками L0 = 10 м і швидкість частинок, рівна між собою V1 =V2 = V1. Відстань між частинками, що рухаються 

L = L0√(1 – V1 2/c2)  (1), відносна швидкість частинок  

V = 2V1/(1 + V12/c2) (2)

 Час визначимо за формулою t = L/V. Підставимо у формулу вирази (1) і (2), отримаємо:

t = (L0√(1 – V12/c2)∙(1 + V12/c2))/ 2V1. Підставимо значення величин:

 t = (10√(1 – 0,36с2/c2)∙(1 + 0,36с2/c2))/ 1, = (8∙1,36)/1,2с = 

= 28∙10-9 с = 28 нс.

Задача № 2

Дві частинки віддаляються одна від одної з швидкостями 0,8с відносно земного спостерігача. Яка відносна швидкість частинок?

Розв’язування

Швидкість частинок рівна між собою V1 =V2 = V1 = 0,8с, відносна швидкість частинок   V = 2V1/(1 + V12/c2).  Підставимо значення величин:

V = 2∙0,8с/(1 + 0,64с22) = 1,6с/1,64 = 0,976с.

Задача № 3

У скільки разів збільшується маса частинки під час руху з швидкістю 0,99с?

Розв’язування

Маса частинки у стані спокою - m0, маса рухомої частинки:

m = m0/√(1 – V2/c2), тоді відношення мас m/m0 = 1/√(1 – V2/c2). Підставимо значення величин:

 m/m0 = 1/√(1 – (0,99с)2/c2) = 1/√(1 – 0,98) = 1/0,14 = 7.

Задача № 4

З якою швидкістю має летіти протон, щоб його маса збільшилася у чотири рази?

Розв’язування

Маса частинки у стані спокою - m0, маса рухомої частинки m = 4m0, підставимо ці значення у формулу маси m = m0/√(1 – V2/c2):

4m0 = m0/√(1 – V2/c2), після скорочення 4 = 1/√(1 – V2/c2), звідки 

√(1 – V2/c2) = 1/4. Піднесемо до квадрату ліву і праву частини рівняння, отримаємо:

(1 – V2/c2) = 1/16, звідки 15/16 = V2/c2, візьмемо корені з лівої і правої частини рівняння, отримаємо: √15/4 = V/c, звідки V = (с√15)/4 = 0,97с.

Задача № 5

Вантаж масою 18 т підйомний кран підняв на висоту 5 м. На скільки змінилась маса вантажу?

Розв’язування

Якщо тіло піднялось на певну висоту над поверхнею Землі, то його енергія збільшилась на значення потенціальної енергії, тому й маса теж збільшилась. Зміна маси знаходиться за формулою Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює потенціальнії енергії   ΔE = mgh, тоді  Δm = mgh/c2. Підставимо значення величин:

Δm = (18∙103∙10∙5)/(9∙1016) = 100∙10-13 = 10-11 кг.

Задача № 6

На скільки збільшиться маса пружини, що має жорсткість 10 кН/м, під час її розтягування на 3 см?

Розв’язування

Якщо пружину розтягнули, то її енергія збільшилась на значення потенціальної енергії, тому й маса теж збільшилась. Зміна маси знаходиться за формулою 

Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює потенціальнії енергії   ΔE = kx2/2, тоді        

Δm = kx2/2c2. Підставимо значення величин:

Δm = (10∙103∙9∙10-4)/(2∙9∙1016) = 0,5∙10-16 = 5∙10-17 кг. 

Задача № 7

Маса спокою космічного корабля 9 т. На скільки збільшується маса корабля під час його руху з швидкістю 8 км/с?

Розв’язування

Якщо корабель почав рухатися, то його енергія збільшується на значення кінетичної енергії, тому й маса теж збільшилась. Зміна маси знаходиться за формулою 

Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює кінетичнії енергії   ΔE = mV2/2, тоді        

Δm = mV2/2c2. Підставимо значення величин:

Δm = (9∙103∙64∙106)/(2∙9∙1016) = 32∙10-7 кг.

Задача № 8

У чайник налили 2 л води і нагріли від 10 0С до кипіння. На скільки змінилася маса води?

Розв’язування

Якщо вода нагрівається, то її енергія збільшується на значення кількості теплоти нагрівання, тому й маса теж збільшилась. Зміна маси знаходиться за формулою Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює  кількості теплоти нагрівання  ΔE = CmΔt, де С позначимо питому теплоємність (щоб не плутати зі швидкістю світла с), Δt – зміна температури,  Δt = 90 0С:     

Δm = CmΔt/c2. Підставимо значення величин:

Δm = (4,2∙103∙2∙90)/(9∙1016) = 8,4∙10-12 кг.

Задача № 9

На скільки змінюється маса 1 кг льоду, що має температуру 0 0С, під час плавлення?

Розв’язування

Якщо лід плавиться, то його енергія збільшується на значення кількості теплоти плавлення, тому й маса теж збільшилась. Зміна маси знаходиться за формулою 

Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює  кількості теплоти плавлення  ΔE = λm, де λ – питома теплота плавлення:     

Δm = λm/c2. Підставимо значення величин:

Δm = (3,3∙105∙1)/(9∙1016) = 0,37∙10-11 = 3,7∙10-12 кг.

 

Задача № 10

На скільки відрізняється маса спокою продуктів згоряння 1 кг кам’яного вугілля від маси спокою речовин, які вступають у реакцію?

Розв’язування

Якщо 1 кг кам’яного вугілля згоряє, то енергія під час цього процесу виділяється, тобто зменшується, тому й маса спокою продуктів згоряння буде зменшуватися. Зміна маси знаходиться за формулою Δm = ΔE/c2, де зміна енергії дорівнює  кількості теплоти згоряння палива  ΔE = qm, де q – питома теплота згоряння палива:     

Δm = qm/c2. Підставимо значення величин:

Δm = (29∙106∙1)/(9∙1016) = 3,2∙10-10 кг.

8 клас

Географія

Болота. Водосховища та канали

Прочитати та опрацювати § 33. Болота. Водосховища та канали

Потрібно знати та записати у зошит:

·         Види боліт

·         Три найбільших підземних басейнів України

·         Підземні мінеральні води

·         Найбільші канали

·         Найбільші водосховища

9 клас

Географія

Лісове господарство

Прочитати та опрацювати § 16. Лісове господарство