середа, 8 червня 2022 р.

Середа, 08.06.2022. Коригувальна контрольна робота. 8 клас

 

Робота за ІІ семестр з фізики

Гончарик

Гончарук

Гордієнко

Скрипник

Цвіркун

Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти k, мг/Кл (∙10-6 кг/Кл)

Алюміній (Al3+)

0,09

Мідь (Cu+ )

0,66

Срібло (Ag+ )

1,12

Водень (H+ )

0,01

Мідь (Cu2+)

0,33

Хлор (Cl-)

0,37

Залізо (Fe3+)

0,19

Натрій (Na+ )

0,24

Хром (Cr3+)

0,18

Кисень (O2-)

0,08

Нікель (Ni2+)

0,30

Цинк (Zn2+)

0,34

 

Таблиця 7. Питомий електричний опір ρ деяких речовин (за температури 20°С)

Речовина

ρ, Ом∙мм2

Речовина

ρ, Ом∙мм2

Алюміній

0,028

Латунь

0,08

Вольфрам

0,055

Мідь

0,017

Залізо

0,1

Нікелін

0,42

Золото

0,024

Ніхром

1,1

Манганін

0,43

Срібло

0,016

Константан

0,5

Сталь

0,1

 

Варіант № 1

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Сила струму                                                  А R = ρl / S

2 Опір провідника                                            Б A = U2t / R

3 Напруга                                                          В I  = q / t

4 Закон Ома                                                         Г U = IR

                                                                              Д P = I2 R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити опір мідного провідника довжиною 250 м і площею перерізу 0,34 мм2.   (2 бали)

3.     Визначити масу міді, що осіла на катоді за 2 год при силі струму 40 кА.    (2 бали)

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Два резистори з опорами 15 і 25 Ом з’єднані послідовно і приєднані до джерела постійної напруги 120 В. Визначити напругу на кожному з резисторів.  (2 бали)

5.     Скільки витрачається енергії на добування 200 кг алюмінію, якщо напруга на електролітичній ванні дорівнює 5 В?  (3 бали)

 Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Обчислити довжину дротини з ніхрому, необхідної для виготовлення спіралі  електроплитки, на якій за 30 хв можна нагріти 5 кг води від 20 0С до кипіння. Товщина дроту 1 мм, напруга в мережі 220 В, ККД установки 80%.  (4 бали)                

Варіант № 2

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Робота струму                                                   А m = kIt

2 Потужність                                                        Б A = UIt

3 Маса речовини                                                  В R = ρl / S

4 Закон Ома                                                          Г I = U/R

                                                                              Д P = I2R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити час, за який при силі струму 200 мА через провідник пройде заряд 550 Кл. (2 бали)                                                                                           

3.     Яка сила струму проходить через електричну лампу потужністю 60 Вт, якщо напруга на ній 220 В? (2 бали)

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.                                                                                                                 

4. Два резистори з опорами 15 і 30 Ом з’єднані паралельно і підключені до джерела постійної напруги 40 В. Визначити силу струму в кожному резисторі та загальну силу струму.  (2 бали)

5.     Визначити кількість теплоти, що виділиться в мідному провіднику довжиною 10 м та площею перерізу 0,17 мм2 за 40 хв при силі струму 300 мА.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     У побутовій електроплитці, розрахованій на напругу 220 В, є дві спіралі опором 80 Ом кожна. За допомогою перемикача в мережу можна ввімкнути одну спіраль, дві спіралі паралельно чи дві спіралі послідовно. Визначити потужність у кожному випадку. (4 бали)                

Варіант № 3

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Сила струму           А Магнітна, теплова, хімічна, світлова,…

2 Питомий опір          Б Збігається з напрямком руху позитивних зарядів

3 Напрям струму        В Збігається з напрямком руху негативних зарядів

4 Дії струму                 Г Відношення заряду до часу проходження через

                                          провідник

                                     Д Опір провідника довжиною 1 м і площею перерізу

                                         1 м2                  

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     2. Визначити заряд, що пройде через провідник за 10 хв при силі струму 200 мА. (2 бали)

3.     3. Визначити потужність електроплитки, якщо напруга на ній 220 В, а сила струму 5 А. (2 бали)

   Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4. Скільки електронів проходить через поперечний переріз провідника за 15 с при силі струму 2,4 А? (2 бали)                                                                                                                             5. Яка електроенергія потрібна для рафінування 500 кг міді, якщо напруга на електролітичній ванні дорівнює 0,2 В?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6. Деталь площею 0,2 м2 треба покрити шаром нікелю завтовшки 20 мкм. Скільки часу триватиме покриття при силі струму 4 кА?  (4 бали)                

Варіант № 4

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та способом її обчислення при послідовному з’єднанні провідників.  (1 бал)

1 Робота струму         А Відношення напруги до опору провідника

2 Потужність              Б Прямо пропорційна добутку сили струму на час

3 Кількість теплоти   В Відношення роботи до часу її виконання

4 Маса речовини        Г Добуток напруги, сили струму та часу

                                    Д  Добуток квадрату сили струму, опору та часу

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити силу струму у колі, якщо за 70 хв через поперечний переріз провідника проходить заряд 420 Кл.  (2 бали)

3.     Визначити кількість теплоти, що виділиться в провіднику опором 0,3 кОм за 40 хв при силі струму 300 мА. (2 бали)

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Два резистори з опорами 6 і 12 Ом з’єднані послідовно. Сила струму, що проходить через перший резистор, дорівнює 1 А. Визначити напругу на кожному резисторі та загальну напругу.  (2 бали)

5.      Визначити кількість теплоти, що виділиться в мідному провіднику довжиною 100 м та площею перерізу 0,17 мм2 за 10 хв при силі струму 500 мА. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Лампа, що розрахована на напругу 90 В, споживає потужність 60 Вт. Який треба взяти додатковий опір, щоб можна було вмикати лампочку в мережу з напругою 220 В?  (4 бали)                

Варіант № 5

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1  Сила струму при паралельному з’єднання  А U1 = U2 = U

2 Напруга при паралельному з’єднання          Б 1/R = 1/R1 + 1/R2

3 Опір при паралельному з’єднання                В U = U1 + U2

4 Відношення струмів при паралельному з’єднання   Г I1 + I2 = I

                                                                              Д І12 = R2/R1

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити опір сталевого провідника перерізом 0,5 мм2 і довжиною 20 м. (2 бали)

3.      Визначити заряд, що пройшов через електролітичну ванну під час електролізу нікелю, якщо на виробі осіло 330 г нікелю.  (2 бали)

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.                                                                                         

4. Два резистори з опорами 15 і 30 Ом з’єднані послідовно і підключені до джерела. Напруга на першому  резисторі 45 В. Визначити загальну напругу у колі.  (2 бали)

5.     Довжина мідного провідника 100 м, площа поперечного перерізу 1 мм2. Визначити потужність струму в провіднику при силі струму 2 А. ( (3 бали)                                                                                             

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.                                                                                                        

6. У побутовій електроплитці, розрахованій на напругу 220 В, є дві спіралі опором 100 Ом кожна. За допомогою перемикача в мережу можна ввімкнути одну спіраль, дві спіралі паралельно чи дві спіралі послідовно. Визначити потужність у кожному випадку. (4 бали)