середа, 26 травня 2021 р.

Четвер, 27.05.2021

Добрий день, учні 8 класу! 

Завдання з географії на 27 та 28 травня. Готуєте повідомлення за списком учнів з першого по сьомий - природа, учні другої половини списку - населення територіальної громади м. Кам'янка. Фото повідомлень або презентації відправляєте на електронну пошту.

понеділок, 24 травня 2021 р.

Вівторок 25.05.2021

 Добрий день, учні 8 класу!!!

Ви можете написати контрольну роботу, якщо ви незадаволені оцінкою.

1. Бикова - 10 балів

2. Дмитрук - 3

3. Журіда - 6

4. Зінченко - 3

5. Зозуля - 4

6. Калиушко обов'язково пише, бо не написала

7. Крилов - 2

8. Новак - 7

9. Пархоменко - 3

10. Путіліна - 5

11. Салюк - 12

12. Саранча - 3

13. Сіра - 5

Дівчата пишуть І варіант, хлопці - ІІ варіант, робите фото і відправляєте на електронку omichkanatali@gmail.com.

Варіант № 1

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Робота струму                                                   А m = kIt

2 Потужність                                                        Б A = UIt

3 Маса речовини                                                  В R = ρl / S

4 Закон Ома                                                          Г I = U/R

                                                                              Д P = I2R

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Потужність електричної лампи дорівнює 40 Вт. Визначити роботу струму у лампі за 5 годин.

А 0,72 МДж               Б 7,2 МДж               В 72 МДж                   Г 720 МДж

3.      На електроді під час електролізу за 5 хвилин виділилося 1,8 г нікелю. Визначити силу струму під час електролізу. (2 бали)

А 10 А                   Б 20 А                    В 30 А                        Г 40 А

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Довжина сталевого провідника 50 м, площа поперечного перерізу 4 мм2. Визначити потужність струму в провіднику при силі струму 10 А. (2 бали)

5.      Скільки витрачається енергії на добування 500 кг алюмінію, якщо напруга на електролітичній ванні дорівнює 3 В? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Деталь площею 0,2 м2 треба покрити шаром нікелю завтовшки 20 мкм. Скільки часу триватиме покриття при силі струму 4 кА? (4 бали)                 

Варіант № 2

       До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Робота струму         А Відношення напруги до опору провідника

2 Потужність              Б Прямо пропорційна добутку сили струму на час

3 Кількість теплоти   В Відношення роботи до часу її виконання

4 Маса речовини        Г Добуток напруги, сили струму та часу

                                    Д  Добуток квадрату сили струму, опору та часу

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити кількість теплоти, що виділяється в провіднику опором 40 Ом за 10 хвилин при силі струму 5 А. (2 бали)

А 600 Дж                  Б 6 кДж                В 60 кДж                  Г 600 кДж

3.      Яка сила струму проходить через електричну лампу потужністю 60 Вт, якщо напруга на ній 220 В?(2 бали)

А 0,27 А                   Б 2,7 А                         В 0,5 А                        Г 5 А

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.       Чотири електричних лампочки потужністю 40 Вт кожна працюють щодня 4 години. Визначити вартість електроенергії, що витрачають лампочки за місяць, якщо 1 кВт·год коштує 24 копійки. (2 бали)

5.      Послідовно з електролітичною ванною, заповненою сіллю хрому, ввімкнено ванну, в який є сіль міді. Після розімкнення кола в першій ванні виділилося 6 г нікелю. Скільки міді виділилося в другій ванні? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У побутовій електроплитці, розрахованій на напругу 220 В, є дві спіралі опором 80 Ом кожна. За допомогою перемикача в мережу можна ввімкнути одну спіраль, дві спіралі паралельно чи дві спіралі послідовно. Визначити потужність у кожному випадку. (4 бали)                  

неділя, 23 травня 2021 р.

Понеділок 24.05.2021

 Добрий день, учні 8 класу!

Завдання з фізики на 24 та 25 травня

Підготувати повідомлення або презентацію на теми (с. 226) або свою власну тему та відправити на електронну пошту omichkanatali@gmail.com.