пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Контрольна робота

Контрольна робота 11 клас


22 травня у п’ятницю о 13.00 буде контрольна робота за темою «Атомна та ядерна фізика». І варіант пишуть дівчата, ІІ варіант – хлопці. Робота триває 45 хвилин, через 45 хв робите фото роботи і відправляєте на адресу omichkanatali@gmail.com.
Таблиця з масами атомів різних хімічних елементів знаходиться у кінці контрольної роботи.
Варіант № 1

1.   Визначити енергію зв’язку та питому енергію зв’язку таких ядер:  1327Al; 8 17O.
2.   Визначити енергетичний вихід ядерних реакцій:
12H  + 715N→  01n + 816O
815O + 01n  24He + 612C
3.   Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:
1941K + 24He → 11H + ?
01n + ? → 49Be + 24He
? + 2 01n + 56139Ba → 92235U +  01n
24He +  01n  + ?→  1327Al + 612C
4.   Із 4 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалися 3,75 млн. Визначте період напіврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.
5.   Скільки води можна нагріти від 20 до 1000С, спаливши 20 мг Урану, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 200 МеВ.
6.   Будова ядра. Масове число, кількість протонів, кількість нейтронів.
Варіант № 2

1.   Визначити енергію зв’язку та питому енергію звязку таких ядер:  715N; 2759Co.
2.   Визначити енергетичний вихід ядерних реакцій:
 510B + 01n → 24He + 37Li
613C + 12H → 714N + 01n
3.   Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:
 11H + ? → 01n + 1123Na
1224Mg + ? →  1223Mg + 12H
1020Ne +  12H → 13H + ?
1428Si + 24He →  01n + ?
4.   Період напіврозпаду Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової кількості атомів залишиться через 1 годину?
5.   Скільки вугілля з питомою теплотою згоряння 30 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 10 мг Урану, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ.
6.   Постулати Бора.


Для розв’язування задач на енергетичний вихід потрібно знати масу атомів деяких елементів. Є спеціальні таблиці, приводжу тільки фрагмент.

Ізотоп
Маса атома
Ізотоп
Маса атома
Ізотоп
Маса атома
Ізотоп
Маса атома
1 1H
1,00783
2 4He
4,00260
5 10B
10,01294
7 15N
15,00011
1 2H
2,01410
3 6Li
6,01513
5 11B
11,00931
8 16O
15,99491
1 3H
3,01605
3 7Li
7,01601
6 12C
12,00000
8 17O
16,99913
2 3He
3,01602
4 8Be
8,00531
7 14N
14,00307
13 27Al
26,98146
01n
1,00866
613C
13,00335
815O
15,00306
2759Co
58,9331950


четвер, 21 травня 2020 р.

П'ятниця 22 травня

 Добрий день, шановні учні!
26 травня я буду виставляти оцінки за ІІ семестр, 
тому звертаюсь до вас з проханням здати всі свої борги, 
особливо не написані лабораторні та контрольні роботи, 
якщо у вас є бажання отримати позитивні оцінки.


П’ятниця 22 травня

9 клас
1. Хто не написав контрольну – пишуть її, отримають за це меншу оцінку, але вона буде.
2. Завдання до кінця навчального року:
а) Боржникам здати усі борги;
б) Зробити презентацію на будь-яку тему с. 260.

10 клас
1. Хто не написав контрольну – пишуть її, отримають за це меншу оцінку, але вона буде.
2. Завдання до кінця навчального року:
а) Боржникам здати усі борги;
б) Зробити презентацію на будь-яку тему с. 4, РОЗДІЛ ІV.

11 клас

Урок № 1
1. 22 травня у п’ятницю о 13.00 буде контрольна робота за темою «Атомна та ядерна фізика». І варіант пишуть дівчата, ІІ варіант – хлопці. Робота триває 45 хвилин, через 45 хв робите фото роботи і відправляєте на адресу omichkanatali@gmail.com.
2. До кінця навчального року зробити презентацію на тему «Атомна та ядерна фізика» с. 258.10 клас
Контрольна робота
Контрольна робота відбудеться 21 травня о 12.00 годині. І варіант пишуть дівчата, ІІ варіант – хлопці. Робота триває 45 хвилин, через 45 хв робите фото роботи і відправляєте на адресу omichkanatali@gmail.com.

Контрольна робота

Варіант № 1
 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.
1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її визначення.(1 бал)
1 Напруженість електричного поля               А U = A/q
2 Напруга                                                         Б U = qE
3 Зв’язок між напругою та напруженістю       В C = q/U
4 Ємність провідника                                       Г C = q/φ
                                                                          Д E = U/q
Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
2. З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого становить 9,1 кВ/м. (2 бали
 А1,5·1015м/ с2Б1,6·1015м/с2В1,7·1015м/с2 Г1,8·1015м/с2                
3. Визначити різницю потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії  напруженості на відстані 40 см, якщо напруженість поля дорівнює 100 В/м.  (2 бали)
А 20 В            Б 30 В             В 40 В               Г 50 В
Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.
4. Визначити ємність батареї, якщо С1 = 2 мкФ, С2 = 4 мкФ,              С3 = 6 мкФ. (2 бали)

5. Заряди  +20 нКл і + 40 нКл розміщені на відстані 10 см один від одного.  Визначити напруженість поля у точці, що віддалена на 4 см від меншого заряду і на 6 см від більшого.  (3 бали)
Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.
6. Маленьку кульку масою 50 мг, яка має заряд 2·10 Кл, підвісили на нитці. На яку відстань знизу до неї треба піднести другу кульку із зарядом 10 нКл, щоб натяг нитки зменшився вдвічі?  (4 бали)            

Варіант № 2
 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.
1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)
1 Сила Кулона у середовищі                     А φ = kq/ εr
2 Робота електричного поля                      Б F = kq1q2r2
3 Потенціал поля у середовищі                 В E = F/q
4 Напруженість поля у середовищі            Г A = q1 – φ2)
                                                                      Д E = kqr2
Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
2. Визначити енергію конденсатора ємністю 160 нФ, якщо він має заряд 40 мКл. (2 бали)
А 4 кДж         Б 5 кДж          В 6 кДж          Г 7 кДж                 
3. Визначити потенціал поля, утвореного зарядом 20 мкКл на відстані 20 см від нього.  (2 бали)
А  900 кВ       Б 800 кВ         В 700 кВ         Г 600 кВ
Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.
4. Дві однакових кульки, розташовані на відстані 3 см, мають однакові негативні заряди і взаємодіють із силою 9 мН. Визначити кількість “надлишкових” електронів на кожній кульці. (2 бали)
5. Визначити напругу між точками А і В, А і С, В і С, якщо відстань АВ = 20 см, a = 30  і напруженість поля становить 40 кВ/м. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.
6. Два точкових заряди по 10 нКл кожний розташовані на відстані 20 см один від одного. Чому дорівнює напруженість електричного поля цих зарядів у точці, що віддалена на 10 см від кожного заряду?  (4 бали)