четвер, 24 грудня 2020 р.

 

10 клас

На 24 грудня (можна раніше) готуєте або презентації, або повідомлення (с.4, Розділ І), повідомлення фотографуєте, фото та презентації відправляєте мені на пошту. Контрольна робота починається для вас 24 грудня об 11 годині дня. Кожен буде писати свій власний варіант, номер якого відповідає вашому номеру у списках журналу. Контрольну фотографуєте та посилаєте мені за адресою omichka@ukr.net або omichkanatali@gmail.com. Пишете її одну годину, робите фото та відправляєте його на поштову скриньку (будь-яку).

Список

1.      Бицюк

2.      Волошин

3.      Гарнага

4.      Діброва

5.      Драган

6.      Дяченко

7.      Зусик

8.      Литвин

9.      Магай

10.  Макогін

11.  Морква

12.  Пугачова

13.  Романчук

14.  Сирота

15.  Улан

Варіант № 1

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Період коливань                                                          А ω = 2πν

2 Частота коливань                                                         Б ν = 1/T

Циклічна частота                                                        В x = ACosωt

4 Зв'язок між періодом і частотою                                Г T = t/N

                                                                                          Д ν = N/t

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити перiод та частоту коливань тягарця масою 1 кг на пружинi жорсткiстю 40 Н/м. (2 бали)

А 1с, 1 Гц         Б 0,5 с, 2 Гц         В 2 с, 0,5 Гц              Г 0,25 с, 4 Гц                 

3.      По поверхні озера поширюється хвиля із швидкістю 3 м/с. Визначити частоту коливань, якщо довжина хвилі 15 м.  (2 бали)

А 5 Гц                 Б 0,2 Гц                В 45 Гц                     Г 12 Гц

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      За рівнянням коливань x = 0,8sin2πt/T визначити зміщення х через час Т/12; Т/8;Т/6; Т/4; Т/2.  (2 бали)

5.      За рівнянням коливань х = 0,05sint/2+π/4) визначити амплітуду, частоту, період, початкову фазу. Визначити фазу та координату у момент часу 0,5 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Маятник масою 5 кг коливається на нитці довжиною 80 см з амплітудою 40 см. Визначити швидкість маятника, коли він пройде від положення рівноваги 10 см та найбільшу силу натягу нитки. (4 бали)               

 Варіант № 2

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1Рівняння коливань                                                        А T = 2πm/k 

2 Період коливань пружинного маятника                    Б λ = V·T

3 Період коливань математичного  маятника              В x = ACosωt

4 Довжина хвилі                                                              Г T = 2π√L/g

                                                                                           Д T = 2πLC

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити відношення довжин математичних маятників, якщо за один і той самий час один з них робить 80, а другий – 40 коливань. (2 бали)

А 4                   Б 0,5                  В 0,25               Г 2                  

3.      Пружинний маятник масою 200 г коливається на пружині жорсткістю 80 Н/м з амплітудою 5 см. Визначити його максимальну швидкість. (2 бали)

А 4 м/с             Б 3 м/с                В 2 м/с             Г 1 м/с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Відстань між двома гребенями хвиль 5 м. Визначити швидкість поширення хвилі, якщо за 80 с повз людину проходить 35 гребенів хвиль.  (2 бали)

5.      Визначити масу вантажу, який на пружині жорсткістю 3 кН/м робить 40 коливань за 10 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Визначити, як будуть відрізнятися покази ручного та маятникового годинників через добу після того, як їх підняли на висоту 5 км над поверхнею Землі. (4 бали)                

Варіант № 3

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Період коливань             А Максимальне зміщення

2 Зміщення тіла                  Б Кількість коливань за 1 секунду

3 Амплітуда коливань       В Кількість коливань за 2π  секунд

4 Частота коливань            Г Час одного повного коливання

                                             Д Відхилення тіла від положення рівноваги

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити довжину математичного маятника, період коливань якого 2 с.  (2 бали)

А 1 м                 Б 2 м                     В 3 м                     Г 4 м                 

3.       Визначити масу вантажу, при який у системі настає резонанс, якщо жорсткість пружини 0,6 кН/м, а період коливань зовнішньої сили 4 с. (2 бали)

А 140 г               Б 240 г                  В 140 кг               Г 240 кг

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      За рівнянням коливань х = 0,1sinπt/2 визначити зміщення х через час 1 с, 2 с, 4/3 с,    4/6 с, 4 с. (2 бали)

5.       При який швидкості поїзда маятник довжиною 100 см, підвішений у вагоні, буде найсильніше розгойдуватися, якщо відстань між стиками рейок 12,5 м? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Маса Місяця у 81 раз, а радіус у 3,7 рази менші за відповідні параметри Землі. Як зміниться період коливань маятника при перенесенні його з Землі на Місяць?  (4 бали)                 

 Варіант № 4

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Циклічна частота                                                        А T = 1/ν

2 Рівняння коливань                                                      Б λ = V

3  Довжина хвилі                                                           В ω = 2π/T

4  Зв'язок між періодом і частотою                              Г ν = N/t

                                                                                         Д x = ASinωt

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Скласти рівняння гармонічних коливань, якщо амплітуда коливань 5 см, а період становить 0,5 с.  (2 бали)

А x = 5Cost    Б x = 5Cosπt    В x = 0,05Cost     Г x = 0,05Cosπt                 

3.       У середовищі поширюється хвиля із швидкістю 18 м/с, період коливань точок середовища 0,6 с. Визначити довжину хвилі. (2 бали)

А 10,8 м                  Б 30 м                 В 10 м                 Г 30,8 м

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити максимальну швидкість пружинного маятника масою 100 г, що коливається на пружині жорсткістю 0,4 Н/м з амплітудою 10 см. (2 бали)

5.      Один з маятників виконав 10 коливань, інший за той же час – 6 коливань. Різниця довжин маятників 16 см. Визначити довжини обох маятників.( (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      На яку частину довжини потрібно скоротити довжину маятника, щоб період коливань маятника на висоті 10 км дорівнював періоду його коливань на поверхні Землі?  (4 бали)                

Варіант № 5

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Максимальна кінетична енергія                А mv2m /2 = kA2/2                              

  пружинного маятника                                  Б W = mV2m/2                                           

2 Максимальна потенціальна енергія           В W = kA2/2

   пружинного маятника                                  Г W = mgh 

3 Закон збереження енергії                             Д F = kx                               

4 Сила пружності                                                                            

                                                                                                     

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       У скільки разів відрізняються періоди коливань математичних маятників з довжинами 25 і 64 см?(2 бали)

А 0,39                   Б 0,625                      В 1,6                        Г 2,56                 

3.      Чи настане резонанс для пружинного маятника масою 400 г та жорсткістю 1 кН/м, якщо на нього діє зовнішня сила з частотою 4 Гц? (2 бали)

А Так    Б Ні     В Резонанс існує завжди     Г Резонанс ніколи не спостерігається

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити довжину звукової хвилі, що поширюється зі швидкістю 340 м/с, якщо частота її коливань становить 2,5 кГц. (2 бали)

5.      Визначити довжину математичного маятника, який за 10 хв зробить 300 коливань.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      З яким прискоренням і в якому напрямі повинна рухатися кабіна ліфта, щоб секундний маятник у цій кабіні за 2 хв 30 с зробив 100 коливань?  (4 бали)                

Варіант № 6

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичним поняттям,  величиною та  їх визначенням.(1 бал)

1 Довжина хвилі             А Різке збільшення амплітуди, якщо частота коливань

                                           системи збігається з частотою коливань зовнішньої сили

2 Вільні коливання         Б Коливання під дією зовнішньої періодичної сили

3 Вимушені коливання   В Відстань, яку хвиля проходить за один період

4  Резонанс                       Г Поширення коливань у просторі

                                          Д Коливання, що виникають в коливальній системі після

                                             виведення її з рівноваги

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити період та частоту математичного маятника довжиною 98 м.  (2 бали)

А 2 с, 0,5 Гц          Б 20 с, 0,05 Гц           В 0,2 с, 5 Гц            Г 200 с, 5 мГц                

3.      Рибалка помітив, що за 40 с поплавок зробив 8 коливань, а відстань між сусідніми гребенями хвиль 120 см. Яка швидкість поширення хвиль?  (2 бали)

А 18 м/с                  Б 16  м/с                     В 3 м/с                     Г 6  м/с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Математичний маятник за 40 с робить 10 коливань. Визначити довжину математичного маятника.  (2 бали)

5.      За рівнянням коливань х = 0,2Соs(100πt/2+π/3) визначити амплітуду, частоту, період, початкову фазу. Визначити фазу та координату у момент часу 0,1 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      До динамометра підвісили вантаж, вивели його з положення рівноваги і відпустили. При цьому виникли коливання, частота яких 2 Гц. На який відстані від нульового положення зупиниться показчик динамометра після припинення коливань?  (4 бали)                

Варіант № 7

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Період коливань                                                                  А м

2  Амплітуда коливань                                                           Б с-1

Частота коливань                                                                В с

4 Циклічна частота                                                                 Г см

                                                                                                  Д Гц

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Чи спостерігатиметься резонанс, якщо на пружинний маятник, маса якого 200 г, а жорсткість пружини 500 Н/м, діє зовнішня періодична сила з частотою 3 Гц. (2 бали)

А Так   Б Ні  В  Резонанс існує завжди  Г  Резонанс ніколи не спостерігається                

3.      Визначити частоту коливань звукових хвиль у повітрі довжиною 50 см та 3,4 м, якщо швидкість їх поширення становить 340 м/с.  ( 2 бали)

А 170 Гц, 1156 Гц    Б 200 Гц, 1500 Гц    В 680 Гц, 100 Гц   Г 300 Гц, 2100 Гц

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Математичний маятник за 10 с робить 20 коливань. Визначити довжину математичного маятника. (2 бали)

5.      Рівняння коливань пружинного маятника має вигляд х = 0,4sin10πt. Визначити масу маятника, якщо жорсткість його пружини становить 100 Н/м.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Амплітуда гармонічних  коливань маятника 6 см. Яку частину періоду маятник перебуває не далі 3 см від положення рівноваги?  (4 бали)                

 Варіант № 8

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичним поняттям та його визначенням.(1 бал)

1 Хвиля                      А Хвиля, у якій напрям коливань перпендикулярний до

                                        напрямку поширення

2 Довжина хвилі       Б Хвиля, у якій напрям коливань збігається з напрямком

                                        поширення

3 Поперечна хвиля   В Відстань між найближчими точками, що коливаються з

                                       однаковою фазою

4 Поздовжня хвиля   Г Поширення коливань у просторі

                                    Д Рух,що періодично повторюється

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Хвиля з частотою 6 Гц поширюється в середовищі із швидкістю 150 м/с. Визначити довжину хвилі. (2 бали)

А 65 м                     Б 25 м                      В 900 м                      Г 0,04 м                 

3.      Визначити масу тягарця, який коливається на пружині жорсткістю 600 Н/м, якщо при амплітуді коливань 8 см він має максимальну швидкість 6 м/с.  (2 бали)

А 220 г                   Б 240 кг                     В 150 г                       Г 150 кг

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.       За рівнянням коливань х = 0,6sinπt/4 визначити зміщення х через час 1 с, 2 с, 4/3 с,    4/6 с, 4 с.( (2 бали)

5.      Амплітуда коливань пружинного маятника масою 200 г та жорсткістю 0,8 кН/м становить 5 см. Визначити швидкість руху маятника у момент, коли зміщення його становить 3 см.  ( 3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Мотоцикліст,  рухаючись прямолінійною ділянкою дороги, побачив, як людина, що стоїть біля дороги, вдарила по підвішеній металевій рейці, а через 2 с почув звук. З якою швидкістю рухався мотоцикліст, якщо він проїхав повз людину через 36 с після початку спостереження? Швидкість звуку становить 340 м/с.  (4 бали) 

 

Варіант № 9

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Період коливань                                                          А ω = 2πν

2 Частота коливань                                                         Б ν = 1/T

Циклічна частота                                                        В x = ACosωt

4 Зв'язок між періодом і частотою                                Г T = t/N

                                                                                          Д ν = N/t

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити перiод та частоту коливань тягарця масою 500 г на пружинi жорсткiстю 80 Н/м. (2 бали)

А 1с, 1 Гц              Б 0,5 с, 2 Гц            В 2 с, 0,5 Гц            Г 0,25 с, 4 Гц                 

3.      По поверхні озера поширюється хвиля із швидкістю 2,5 м/с. Визначити частоту коливань, якщо довжина хвилі 5 м.  (2 бали)

А 5 Гц                    Б 0,5 Гц                    В 2  Гц                     Г 15 Гц

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      За рівнянням коливань x = 0,5sin2πt/T визначити зміщення х через час Т/12; Т/8;Т/6; Т/4; Т/2.  (2 бали)

5.      За рівнянням коливань х = 5Cos(2πt/2+π/4) визначити амплітуду, частоту, період, початкову фазу. Визначити фазу та координату у момент часу 0,5 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Маятник масою 2 кг коливається на нитці довжиною 90 см з амплітудою 10 см. Визначити швидкість маятника, коли він пройде від положення рівноваги 5 см та найбільшу силу натягу нитки. (4 бали)                

Варіант № 10

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

Рівняння коливань                                                        А T = 2πLC

2 Період коливань пружинного маятника                    Б λ = V·T

3 Період коливань математичного  маятника              В x = ACosωt

4 Довжина хвилі                                                              Г T = 2πm/k

                                                                                           Д T = 2π√L/g

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити відношення довжин математичних маятників, якщо за один і той самий час один з них робить 140, а другий – 100 коливань. (2 бали)

А 4                   Б 0,5                  В 0,25               Г 2                  

3.      Пружинний маятник масою 100 г коливається на пружині жорсткістю 40 Н/м з амплітудою 8 см. Визначити його максимальну швидкість. (2 бали)

А 1,6 м/с              Б 2,6 м/с                В 3,6 м/с                 Г 4,6 м/с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Відстань між двома гребенями хвиль 4 м. Визначити швидкість поширення хвилі, якщо за 60 с повз людину проходить 30 гребенів хвиль.  (2 бали)

5.      Визначити масу вантажу, який на пружині жорсткістю 2 кН/м робить 50 коливань за 10 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Визначити, як будуть відрізнятися покази ручного та маятникового годинників через добу після того, як їх підняли на висоту 12 км над поверхнею Землі. (4 бали)                

 Варіант № 11

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Період коливань             А Максимальне зміщення

2 Зміщення тіла                  Б Кількість коливань за 1 секунду

3 Амплітуда коливань       В Кількість коливань за 2π  секунд

4 Частота коливань            Г Час одного повного коливання

                                             Д Відхилення тіла від положення рівноваги

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити довжину математичного маятника, період коливань якого 4 с.  (2 бали)

А 1 м                     Б 2 м                       В 3 м                         Г 4 м                 

3.       Визначити масу вантажу, при який у системі настає резонанс, якщо жорсткість пружини 40 Н/м, а період коливань зовнішньої сили 2 с. (2 бали)

А 40 г                   Б 400 г                     В 4 кг                       Г 40 кг

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити довжину звукової хвилі, що поширюється зі швидкістю 340 м/с, якщо частота її коливань становить 10,5 кГц. (2 бали)

5.       При який швидкості поїзда маятник довжиною 50 см, підвішений у вагоні, буде найсильніше розгойдуватися, якщо відстань між стиками рейок 25 м? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Маса Марса у 10  раз, а радіус у 2 рази менші за відповідні параметри Землі. Як змінеться період коливань маятника при перенесенні його з Землі на Марс?  (4 бали)                

Варіант № 12

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Циклічна частота                                                        А T = 1/ν

2 Рівняння коливань                                                      Б λ = V

Довжина хвилі                                                           В ω = 2π/T

Зв'язок між періодом і частотою                              Г ν = N/t

                                                                                         Д x = ASinωt

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Скласти рівняння гармонічних коливань, якщо амплітуда коливань 80 см, а період становить 0,25 с.  (2 бали)

А x = 8Cost     Б x = 8Cos(πt/2)     В x = 0,8Cost      Г x = 0,8Cos8πt                 

3.       У середовищі поширюється хвиля із швидкістю 7 м/с, період коливань точок середовища 2,5 с. Визначити довжину хвилі. (2 бали)

А 10,5 м                   Б 17,5 м                    В 28 м                     Г 2,8 м

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити максимальну швидкість пружинного маятника масою 200 г, що коливається на пружині жорсткістю 0,4 кН/м з амплітудою 5 см. (2 бали)

5.      Один з маятників виконав 16 коливань, інший за той же час – 9 коливань. Різниця довжин маятників 4 см. Визначити довжини обох маятників.( (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      На яку частину довжини потрібно скоротити довжину маятника, щоб період коливань маятника на висоті 12 км дорівнював періоду його коливань на поверхні Землі?  (4 бали)                

Варіант № 13

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Максимальна кінетична енергія                А mv2m /2 = kA2/2                              

  пружинного маятника                                  Б W = mV2m/2                                           

Максимальна потенціальна енергія           В W = kA2/2

   пружинного маятника                                  Г W = mgh 

Закон збереження енергії                             Д F = kx                               

Сила пружності                                                                            

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       У скільки разів відрізняються періоди коливань математичних маятників з довжинами 16 і 25 см?(2 бали)

А 0,8                       Б 0,64                      В 1,5625                     Г 1,25                 

3.      Чи настане резонанс для пружинного маятника масою 100 г та жорсткістю 10 Н/м, якщо на нього діє зовнішня сила з частотою 3  Гц? (2 бали)

А Так    Б Ні     В Резонанс існує завжди     Г Резонанс ніколи не спостерігається

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити довжину звукової хвилі, що поширюється зі швидкістю 340 м/с, якщо частота її коливань становить 0,5 кГц. (2 бали)

5.      Визначити довжину математичного маятника, який за 10 хв зробить 200 коливань.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      З яким прискоренням і в якому напрямі повинна рухатися кабіна ліфта, щоб секундний маятник у цій кабіні за 2 хв   зробив 100 коливань?  (4 бали)                

Варіант № 14

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичним поняттям,  величиною та  їх визначенням.(1 бал)

1 Довжина хвилі             А Різке збільшення амплітуди, якщо частота коливань

                                            системи збігається з частотою коливань зовнішньої сили

2 Вільні коливання         Б Коливання під дією зовнішньої періодичної сили

3 Вимушені коливання   В Відстань, яку хвиля проходить за один період

4  Резонанс                       Г Поширення коливань у просторі

                                          Д Коливання, що виникають в коливальній системі після

                                             виведення її з рівноваги

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити період та частоту математичного маятника довжиною 9,8 м.  (2 бали)

А 6,28 с, 0,16 Гц       Б 16 с, 6,28  Гц        В 0,628 с, 1,6 Гц        Г 2 с, 0,5 Гц                

3.      Рибалка помітив, що за 20 с поплавок зробив 5 коливань, а відстань між сусідніми гребенями хвиль 40 см. Яка швидкість поширення хвиль?  (2 бали)

А 1 м/с                   Б 10  м/с                      В 0,1 м/с                     Г 2,5  м/с

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити максимальну швидкість пружинного маятника масою 200 г, що коливається на пружині жорсткістю 80 Н/м з амплітудою 12 см.  (2 бали)

5.      За рівнянням коливань х = 0,5Sin(5t/2+π/6) визначити амплітуду, частоту, період, початкову фазу. Визначити фазу та координату у момент часу 0,2 с.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      До динамометра підвісили вантаж, вивели його з положення рівноваги і відпустили. При цьому виникли коливання, частота яких 4 Гц. На який відстані від нульового положення зупиниться показчик динамометра після припинення коливань?  (4 бали)                

Варіант № 15

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Період коливань                                                                  А м

2  Амплітуда коливань                                                           Б с-1

Частота коливань                                                                В с

4 Циклічна частота                                                                 Г см

                                                                                                  Д Гц

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Чи спостерігатиметься резонанс, якщо на пружинний маятник, маса якого 100 г, а жорсткість пружини 400 Н/м, діє зовнішня періодична сила з частотою 10 Гц. (2 бали)

А Так  Б Ні  В  Резонанс існує завжди Г  Резонанс ніколи не спостерігається                

3.      Визначити частоту коливань звукових хвиль у повітрі довжиною 25 см та 13,6 м, якщо швидкість їх поширення становить 340 м/с.  ( 2 бали)

А 85 Гц, 4624 Гц       Б 1360 Гц, 25 Гц       В 680 Гц, 100 Гц        Г 1300 Гц, 21 Гц

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Математичний маятник за 2 хв робить 40 коливань. Визначити довжину математичного маятника. (2 бали)

5.      Рівняння коливань пружинного маятника має вигляд х = 05sin100πt. Визначити масу маятника, якщо жорсткість його пружини становить 200 Н/м.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Амплітуда гармонічних  коливань маятника 12 см. Яку частину періоду маятник перебуває не далі 4 см від положення рівноваги?  (4 бали)