понеділок, 5 лютого 2024 р.

Контрольна робота № 4, 9 клас

 

Контрольна робота № 4

1.     Бондаренко – 1 варіант

2.     Боцман - 2 варіант

3.     Вакуленко - 3 варіант

4.     Вінічук - 4 варіант

5.     Волошин - 5 варіант

6.     Воробйов - 6 варіант

7.     Жуков - 7 варіант

8.     Кузько - 8 варіант

9.     Кузьменко - 9 варіант

10.               Летучий -  10 варіант

11.                        Лук’яненко А. -  11 варіант

12.                        Лук’яненко Д. -  12 варіант

13.                        Панчук  -  13 варіант

14.                       Підмогильний - 14 варіант

15.                        Поліщук - 15 варіант

16.                        Ручаковський - 16 варіант

17.                        Селезньов - 17 варіант

18.                        Чучко А. - 18 варіант

19.                        Чучко Настя - 19 варіант

20.                        Шумило - 20 варіант

21.                        Щербатюк - 21 варіант

 

Для того, щоб отримати оцінку «10», потрібно виконати правильно задачі з першої по шосту.

 

Варіант № 1

 1.     Атом містить 27 електронів, 27 протонів і 30 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює: (1 бал)

А  27                         Б   30                      В   54                         Г  57

 2.    Унаслідок α-розпаду ядра Радію-226 утворюється ядро нукліда: (1 бал_

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-224

     3.Унаслідок β-розпаду ядра Вісмуту-210  утворюється ядро нукліда: (1 бал)

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях : (2 бали)

82206Pb + 11H → 01n + ?

12H + ? → 84210Po + 24He

78195Pt + 01n → 11H + ?

1124Na + 12H →  01n + ?

5.     5.Визначити сталу радіоактивного розпаду радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого 20 хв. (2 бали)

 6.     Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 2 год розпадається 4500 атомів із 6000 атомів цього ізотопу? (3 бали) 

7.     Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 220 г ізотопу Урану -235 і має ККД 25 %? 4 бали)

 Варіант № 2

1.     Атом містить 16 електронів, 16 протонів і 18 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  32                         Б   34                      В   16                         Г  18

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радону-220 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Астат-220

Б  Полоній -220                                   Г  Францій-216

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Кобальту-60  утворюється ядро нукліда:

А  Ферум-60                                   В  Нікель-60

Б  Купрум-61                                 Г  Нікель-61

4.     4.Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3375As + 11H →  24He + ?

11H + ? → 01n + 56137Ba

 82207Pb + 12H  01n + ?

? + 12H → 24He  + 104261Ku

5.     5.Стала радіоактивного розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює

3,14·10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність становить 628 Бк?

 6.     За який час активність радіоактивного елемента зменшиться у 32 рази, якщо його період напіврозпаду становить 10 год.

7.     Скільки вугілля з питомою теплотою згоряння 30 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 10 г Урану-235, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

Варіант № 3

 1.     Атом містить 7 електронів, 7 протонів і 9 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  7                         Б   14                      В   16                         Г  9

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-235 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-231

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Полонію-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     4.Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

11H + ? → 01n + 1123Na

1224Mg + ? →  1223Mg + 12H

1020Ne +  12H13H + ?

1428Si + 24He →  01n + ?

 

5.     Активність радіоактивного ізотопу  за 4 доби зменшилася в 16 раз. Який в нього період напіврозпаду?

 

6.     Період піврозпаду Цезію-134 дорівнює 2 роки. Визначте, за який час кількість цього ізотопу зменшиться у 256 разів.

 7.     Скільки води можна нагріти від 20 до 1000С, спаливши 2 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 4

1.     Атом містить 26 електронів, 26 протонів і 28 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  54                         Б   26                      В   28                         Г  52

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-238 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Торій-234

Б  Полоній -220                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Радону-222  утворюється ядро нукліда:

А  Францій-222                                   В  Астат-210

Б   Францій-220                                  Г  Полоній-210

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

1941K + 24He → 11H + ?

01n + ? → 49Be + 24He

? + 2 01n + 56139Ba → 92235U +  01n

24He +  01n  + ?→  1327Al + 612C

5.     Період напіврозпаду Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової кількості атомів залишиться через 2 години 40 хвилин?

 

6.     Із 4 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 3,75 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити ККД атомної електростанції, якщо її електрична потужність 5000 кВт, а витрата Урану-235  – 30 г на добу. При кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 5

1.     Атом містить 15 електронів, 15 протонів і 18 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  15                         Б   18                      В   30                         Г  33

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Плутонію-239 утворюється ядро нукліда:

А  Уран-235                                   В  Нептуній-235

Б  Уран-238                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Урану-239  утворюється ядро нукліда:

А   Торій-234                                     В  Нептуній-239

Б   Плутоній-239                                  Г  Нептуній-238

4.     4.Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

2654Fe + 01n  2554Mn + ?

714N +  01n  → ? + 11H

2658Fe+ 01n2556Mn + ?

37Li + ? →  01n + 510B

 

5.     Визначити процентний вміст берилію 47Be через 424 доби, якщо його період піврозпаду становить 53 доби.

 

6.     Із 2 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 1,75 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити енергію, яка виділяється внаслідок поділу Урану-235 масою 47 г, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

 Варіант № 6

 1.     Атом містить 28 електронів, 28 протонів і 30 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  28                         Б   30                      В   56                         Г  58

 2.Унаслідок α-розпаду ядра Радію-226 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-224

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Вісмуту-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3064Zn + 11H → 01n + ?

24He + 13 27Al → ? + 11H

? + 12H → 714N + 01n

1123Na + ? → 12H + 1022Ne

 5.     Визначити сталу радіоактивного розпаду радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого 10 хв.

 6.     Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 3 год розпадається 875 атомів із 1000 атомів цього ізотопу? 

 7.     Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 235 г ізотопу Урану -235 і має ККД 20 %?

  

Варіант № 7

1.     Атом містить 14 електронів, 14 протонів і 17 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  28                         Б   31                      В   14                         Г  17

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радону-220 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Астат-220

Б  Полоній -220                                   Г  Францій-216

3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Кобальту-60  утворюється ядро нукліда:

А  Ферум-60                                   В  Нікель-60

Б  Купрум-61                                 Г  Нікель-61

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3888Sr + 11H → 01n + ?

11H + ? → 1632S + 24He

2759Co + ? → 24He + 2556Mn

1530P + 12H →  01n + ?

 5.     Стала радіоактивного розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює

3,14·10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність становить 471 Бк?

6.     За який час активність радіоактивного елемента зменшиться у 64 рази, якщо його період напіврозпаду становить 5 год.

7.     Скільки нафти з питомою теплотою згоряння 44 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 1 г Урану-235, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 8

 1.     Атом містить 8 електронів, 8 протонів і 10 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  8                         Б   16                      В   18                         Г  10

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-235 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-231

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Полонію-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

2452Cr + 11H →  01n  + ?

11H + ? → 01n + 1940K

1327Al + 24He  11H + ?

? + 24He → 12H  + 1735Cl

 5.     Активність радіоактивного ізотопу  за 2 доби зменшилася в 32 рази. Який в нього період напіврозпаду?

 

6.     Період піврозпаду Цезію-134 дорівнює 2 роки. Визначте, за який час кількість цього ізотопу зменшиться у 128 разів.

 7.     Скільки води можна нагріти від 10 до 1000С, спаливши 1 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

 Варіант № 9

1.     Атом містить 25 електронів, 25 протонів і 30 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  50                         Б   25                      В   30                         Г  55

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-238 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Торій-234

Б  Полоній -220                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Радону-222  утворюється ядро нукліда:

А  Францій-222                                   В  Астат-210

Б   Францій-220                                  Г  Полоній-210

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

11H + ? → 01n + 2555Mn

12H + ? →  2759Co + 11H

3580Br +  24He → 01n + ?

79197Au + 12H → 24He  + ?

 5.     Період напіврозпаду Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової кількості атомів залишиться через 1 годину 20 хвилин?

 

6.     Із 4 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 3,875 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 

 

7.     Визначити ККД атомної електростанції, якщо її електрична потужність 6000 кВт, а витрата Урану-235  – 235 г на добу. При кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

  

Варіант № 10

1.     Атом містить 10 електронів, 10 протонів і 12 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  10                         Б   12                      В   20                         Г  22

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Плутонію-239 утворюється ядро нукліда:

А  Уран-235                                   В  Нептуній-235

Б  Уран-238                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Урану-239  утворюється ядро нукліда:

А   Торій-234                                     В  Нептуній-239

Б   Плутоній-239                                  Г  Нептуній-238

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3888Sr + 11H01n + ?

01n + ? → 612C + 12H

11H + 3065Zn → ? +  01n

12H +  12H    23He + ?

 5.     Визначити процентний вміст ізотопу через 320 років, якщо його період піврозпаду становить 5 років.

 

6.     Із 2 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 1,875 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити енергію, яка виділяється внаслідок поділу Урану-235 масою 150 г, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 11

 1.     Атом містить 51 електрон, 51 протон і 69 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  120                         Б   30                      В   51                         Г  69

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радію-226 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-224

3.     Унаслідок β-розпаду ядра Вісмуту-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

82206Pb + 11H → 01n + ?

12H + ? → 84210Po + 24He

78195Pt + 01n → 11H + ?

1124Na + 12H →  01n + ?

5.     Визначити сталу радіоактивного розпаду радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого 40 хв.

 6.     Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 1 год розпадається 6000 атомів із 8000 атомів цього ізотопу? 

 7.     Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 235 г ізотопу Урану -235 і має ККД 20 %?

 

 Варіант № 12

1.     Атом містить 29 електронів, 29 протонів і 35 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  35                         Б   29                      В   6                         Г  64

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радону-220 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Астат-220

Б  Полоній -220                                   Г  Францій-216

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Кобальту-60  утворюється ядро нукліда:

А  Ферум-60                                   В  Нікель-60

Б  Купрум-61                                 Г  Нікель-61

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3375As + 11H →  24He + ?

11H + ? → 01n + 56137Ba

 82207Pb + 12H  01n + ?

? + 12H → 24He  + 104261Ku

5.     Стала радіоактивного розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює

3,14·10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність становить 1254 Бк?

 6.     За який час активність радіоактивного елемента зменшиться у 64 рази, якщо його період напіврозпаду становить 5 год.

7.     Скільки вугілля з питомою теплотою згоряння 30 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 1 г Урану-235, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 13

 1.     Атом містить 17 електронів, 17 протонів і 19 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  2                         Б   36                      В   17                         Г  19

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-235 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-231

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Полонію-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

11H + ? → 01n + 1123Na

1224Mg + ? →  1223Mg + 12H

1020Ne +  12H13H + ?

1428Si + 24He →  01n + ?

 

5.     Активність радіоактивного ізотопу  за 2 доби зменшилася в 32 рази. Який в нього період напіврозпаду?

 

6.     Період піврозпаду Цезію-134 дорівнює 2 роки. Визначте, за який час кількість цього ізотопу зменшиться у 128 разів.

 7.     Скільки води можна нагріти від 20 до 1000С, спаливши 20 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

 Варіант № 14

1.     Атом містить 31 електрон, 31 протон і 39 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  62                         Б   70                      В   31                         Г  39

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-238 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Торій-234

Б  Полоній -220                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Радону-222  утворюється ядро нукліда:

А  Францій-222                                   В  Астат-210

Б   Францій-220                                  Г  Полоній-210

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

1941K + 24He → 11H + ?

01n + ? → 49Be + 24He

? + 2 01n + 56139Ba → 92235U +  01n

24He +  01n  + ?→  1327Al + 612C

5.     Період напіврозпаду Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової кількості атомів залишиться через  40 хвилин?

 

6.     Із 8 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 7,75 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити ККД атомної електростанції, якщо її електрична потужність 6000 кВт, а витрата Урану-235  – 60 г на добу. При кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 Варіант № 15

1.     Атом містить 35 електронів, 35 протонів і 45 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  80                         Б   70                      В   35                         Г  45

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Плутонію-239 утворюється ядро нукліда:

А  Уран-235                                   В  Нептуній-235

Б  Уран-238                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Урану-239  утворюється ядро нукліда:

А   Торій-234                                     В  Нептуній-239

Б   Плутоній-239                                  Г  Нептуній-238

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

2654Fe + 01n  2554Mn + ?

714N +  01n  → ? + 11H

2658Fe+ 01n2556Mn + ?

37Li + ? →  01n + 510B

 5.     Визначити процентний вміст берилію 47Be через 265 діб, якщо його період піврозпаду становить 53 доби.

 

6.     Із 1 млн атомів радіоактивного ізотопу за дві години розпалось  0,75 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити енергію, яка виділяється внаслідок поділу Урану-235 масою 470 г, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 16

 1.     Атом містить 45 електронів, 45 протонів і 58 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  45                         Б   58                      В   90                         Г  103

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радію-226 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-224

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Вісмуту-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3064Zn + 11H → 01n + ?

24He + 13 27Al → ? + 11H

? + 12H → 714N + 01n

1123Na + ? → 12H + 1022Ne

 5.     Визначити сталу радіоактивного розпаду радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого 5 хв.

 6.     Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 3 год розпадається 750 атомів із 1000 атомів цього ізотопу? 

 7.     Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 235 г ізотопу Урану -235 і має ККД 10 %?

 

Варіант № 17

1.     Атом містить 40 електронів, 40 протонів і 51 нейтрон. Масове число цього атома дорівнює:

А  91                         Б   80                      В   51                         Г  40

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Радону-220 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Астат-220

Б  Полоній -220                                   Г  Францій-216

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Кобальту-60  утворюється ядро нукліда:

А  Ферум-60                                   В  Нікель-60

Б  Купрум-61                                 Г  Нікель-61

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3888Sr + 11H → 01n + ?

11H + ? → 1632S + 24He

2759Co + ? → 24He + 2556Mn

1530P + 12H →  01n + ?

 5.     Стала радіоактивного розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює

3,14·10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність становить 942 Бк?

 6.     За який час активність радіоактивного елемента зменшиться у 16 разів, якщо його період напіврозпаду становить 2 год.

7.     Скільки нафти з питомою теплотою згоряння 44 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 235г Урану-235, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 18

 1.     Атом містить 56 електронів, 56 протонів і 81 нейтрон. Масове число цього атома дорівнює:

А  81                         Б   56                      В   112                         Г  137

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-235 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радон-222                                   Г  Торій-231

 

3.     Унаслідок β-розпаду ядра Полонію-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

2452Cr + 11H →  01n  + ?

11H + ? → 01n + 1940K

1327Al + 24He  11H + ?

? + 24He → 12H  + 1735Cl

 

5.     Активність радіоактивного ізотопу  за 3 доби зменшилася в 4 рази. Який в нього період напіврозпаду?

 

6.     Період піврозпаду Цезію-134 дорівнює 2 роки. Визначте, за який час кількість цього ізотопу зменшиться у 16 разів.

 7.     Скільки води можна нагріти від 10 до 1000С, спаливши 235 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

  

Варіант № 19

1.     Атом містить 43 електрони, 43 протони і 55 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  55                         Б   43                      В   98                         Г  86

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Урану-238 утворюється ядро нукліда:

А  Полоній-216                                   В  Торій-234

Б  Полоній -220                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Радону-222  утворюється ядро нукліда:

А  Францій-222                                   В  Астат-210

Б   Францій-220                                  Г  Полоній-210

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

11H + ? → 01n + 2555Mn

12H + ? →  2759Co + 11H

3580Br +  24He → 01n + ?

79197Au + 12H → 24He  + ?

 

5.     Період напіврозпаду Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової кількості атомів залишиться через 50 хвилин?

 

6.     Із 16 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 12 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити ККД атомної електростанції, якщо її електрична потужність 9000 кВт, а витрата Урану-235  – 235 г на добу. При кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

 Варіант № 20

1.     Атом містить 79 електронів, 79 протонів і 118 нейтронів. Масове число цього атома дорівнює:

А  79                         Б   118                      В   197                         Г  158

 2.     Унаслідок α-розпаду ядра Плутонію-239 утворюється ядро нукліда:

А  Уран-235                                   В  Нептуній-235

Б  Уран-238                                   Г  Нептуній-238

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра  Урану-239  утворюється ядро нукліда:

А   Торій-234                                     В  Нептуній-239

Б   Плутоній-239                                  Г  Нептуній-238

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

3888Sr + 11H01n + ?

01n + ? → 612C + 12H

11H + 3065Zn → ? +  01n

12H +  12H    23He + ?

 

5.     Визначити процентний вміст ізотопу через 20 років, якщо його період піврозпаду становить 5 років.

 

6.     Із 12 млн атомів радіоактивного ізотопу за добу розпалося 10,5 млн. Визначте період піврозпаду цього ізотопу. Відповідь дайте у годинах.

 7.     Визначити енергію, яка виділяється внаслідок поділу Урану-235 масою 15 г, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

 

Варіант № 21

 1.     Атом містить 29 електронів, 29 протонів і 32 нейтрони. Масове число цього атома дорівнює:

А  58                         Б   61                      В   29                         Г  32

2.     Унаслідок α-розпаду ядра Торію-233 утворюється ядро нукліда:

А  Актиній-224                               В  Францій-222

Б  Радій-229                                   Г  Торій-228

 3.     Унаслідок β-розпаду ядра Ролонію-210  утворюється ядро нукліда:

А  Астат-210                                   В  Полоній-210

Б  Плюмбум-211                             Г  Полоній-211

4.     Написати позначення, яких не вистачає в таких ядерних реакціях:

82206Pb + 11H → 01n + ?

12H + ? → 84210Po + 24He

78195Pt + 01n → 11H + ?

1124Na + 12H →  01n + ?

5.     Визначити сталу радіоактивного розпаду радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого 45 хв.

 6.     Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 2 год розпадається 3000 атомів із 4000 атомів цього ізотопу? 

 7.     Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 200 г ізотопу Урану -235 і має ККД 20 %?

Немає коментарів:

Дописати коментар